Mesto 2013. 07. 16.

Dunajom vyhnaným klientom domova hľadajú nový domov

Budovy postavené v záplavovej oblasti skončili pod vodou. FOTO: Kurdi Aranka
Budovy postavené v záplavovej oblasti skončili pod vodou. FOTO: Kurdi Aranka

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) hľadá priestory, do ktorých by mohol umiestniť klientov evakuovaných zo zaplaveného zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Dafné v Novej Stráži. Budova ZSS sa nachádza v blízkosti Dunaja a počas tohtoročných povodní bola zaplavená. Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu bol objekt pred desaťročiami vybudovaný v záplavovom území a problémy s vysokou vodou tu musel kraj riešiť veľmi často.

Aj preto hľadá priestory, do ktorých by mohol klientov tohto ZSS nasťahovať natrvalo. „Musím nejaké rozhodnutie prijať, aby sa to neopakovalo. Lebo to je neskutočný príbeh, to sa opakuje skoro každý druhý rok. Tak bude potrebné tých ľudí premiestniť v rámci regiónu, čo najbližšie ku Komárnu a urobiť opatrenia, ktoré by zabránili prípadnému opakovaniu takýchto situácií,“ skonštatoval Belica.

Ako pripomenul, počas tohtoročných záplav bolo 65 obyvateľov ZSS Dafné evakuovaných takmer na poslednú chvíľu. Záchranné práce navyše skomplikovala aj práceneschopnosť riaditeľky zariadenia. „Ja som tam musel zasiahnuť skutočne veľmi rýchlo, lebo pani riaditeľka bola hospitalizovaná. Tak som musel dať pokyn, aby riaditeľka z obdobného zariadenia prišla riešiť tú situáciu priamo na mieste, kde bolo treba organizovať práce. Lebo už v Nemecku napríklad v takýchto zariadeniach zomierali ľudia, pretože nepredpokladali, že tá prívalová vlna bude až taká veľká. My sme mali ešte čas, asi jeden deň na to, aby sme sa rýchlo rozhodli. Takže ľudské životy aj zdravie sa podarilo zachrániť,“ povedal Belica.

Momentálne sú klienti s psychickým a mentálnym postihnutím rozmiestnení do viacerých zariadení kraja. Nový domov by časom mohli nájsť v priestoroch školy v Hadovciach v okrese Komárno. Kraj plánuje nové ZSS zriadiť buď v budove školy, alebo priľahlého internátu. Oba objekty však bude nutné zrekonštruovať a adaptovať pre potreby klientov ZSS. NSK teraz musí vypracovať porovnávaciu analýzu. Tá určí, ktorá zo školských budov v Hadovciach je na zriadenie ZSS vhodnejšia.

Následne sa vypracuje projektová dokumentácia a začne sa so stavebnými prácami. Tie chce kraj financovať z predaja budovy a pozemkov pôvodného zariadenia v Novej Stráži, z peňazí z poisťovne a z ďalších zdrojov.

Ako pripomenul Belica, z tohtoročnej kritickej situácie, keď boli počas záplav ohrozené ľudské životy si chce kraj vziať ponaučenie. „Treba spraviť model krížového riadenia týchto zariadení. To znamená, že tie, ktoré sú v relatívne v neohrozených oblastiach treba spárovať s tými zariadeniami, ktoré sú v krízových oblastiach. Ich riaditelia by sa v prípade potreby mohli okamžite sústrediť na prípadný problém. Dal som pokyn, aby sa vypracoval takýto model. Aby som ja nemusel vydávať pokyny vtedy, keď je už krízová situácia. Títo riaditelia musia okamžite nabehnúť na konkrétny systém riadenia a zasahovať na mieste,“ dodal Belica.

TEXT: TASR