Kultúra 2014. 03. 06.

Fašiangujte so speváckym zborom Gaudium a ich priateľmi

Mestské kultúrne stredisko v Komárne a Občianske združenie GAUDIUM pozývajú každého na fašiangovú zábavu „Nemôžeme žiť bez muziky“, ktorá sa uskutoční dňa 9. marca 2014 o 17.00 hod. v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.

Účinkujú:

Balogh Rózsa – spev
Dráfi Mátyás – zaslúžilý umelec
Pfeirferlik Tamás – solista
Nagy Ferenc umelecký – prednes
Rigó Pál – husle
Kalmár Zsuzsa klavírny – doprovod

Vstup voľný.
Usporiadatelia každého srdečne očakávajú!