Kultúra 2016. 03. 09.

Gymnázium Hansa Selyeho v súťaži Angličtinár roka

Koncom januára 2016 sa naša škola zapojila do súťaže Angličtinár roka, ktorej organizátorom je česká spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií a spoločnosť Injoy Agency.

Ide o celoštátnu online súťaž pre študentov stredných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť, v ktorej si študenti môžu overiť svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku. Veľmi motivujúcim faktom je aj cena pre výhercu súťaže. Je to mesačný jazykový pobyt v Kanade vrátane ubytovania a letenky.

Úlohou žiakov bolo vyplniť online test, ktorí všetci písali naraz v určenom čase pod učiteľským dozorom. Test bol vypracovaný špecialistami z jazykovej školy Akcent College. V teste bolo možné získať celkovo 126 bodov. Žiaci po vyplnení a odoslaní testu mali možnosť ihneď uvidieť svoj počet bodov a čas, za aký ho napísali. Bolo to dôležité, pretože, nielen počet bodov určoval poradie študentov, ale aj ich čas.

Test sa skladal z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B1 – C1 podľa spoločného európskeho referenčného rámca. Trval presne 60 minút. Vek a ročník žiaka nerozhodoval. Cieľom testu bolo motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Súťaž zároveň umožnila študentom porovnať ich jazykovú úroveň s rovesníkmi nielen na Slovensku a v Českej republike, ale taktiež v zahraničí.

Súťaže Angličtinár roka sa v ročníku 2015/2016 zúčastnilo celkovo 10985 študentov zo 479 škôl z 19 krajín. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 126 škôl2463 študentov.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 33 žiakov. Najlepší výsledok dosiahol Bence Bánki (II.A) –115 bodov, a tým sa stal najlepším študentom angličtiny na našej škole. Len o pol boda menej mal András Hajdú (II.C) a Nikolett Csóka (IV.D) získala 114 bodov. Organizátori nám poskytli informácie aj ohľadom umiestnenia sa žiakov v rámci Slovenska a v rámci Európskej Únie, čo je úžasne motivujúce nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Bence Bánki sa v rámci Slovenska umiestnil na 31.mieste a v rámci Európskej Únie na 141.mieste, čo je vynikajúci výsledok.

V rámci súťaže prebiehala aj súťaž o najlepšiu školu, kde vyhrala škola s najvyšším priemerným počtom bodov. Spriemerovali sa vždy výsledky desiatich najlepších študentov na škole. Na našej škole teda menovite desať žiakov s najlepším výsledkom bolo: Bence Bánki (II.A), András Hajdú (II.C), Nikolett Csóka (IV.D), Eva Bugárová (III.B), Viktória Ipóthová (III.C), Kristóf György Balogh (III.A), Viktória Simonová (IV.C), Adél Dítě (IV.B), Dalma Fehér (III.C), Máté Elek (III.A).

V rámci Nitrianskeho kraja sa Gymnázium Hansa Selyeho umiestnilo na 2.mieste, v rámci Slovenska na 6.mieste a v rámci Európskej Únie na 31.mieste. Je to vynikajúci výsledok!

Za tento výsledok patrí vďaka hlavne našim študentom, na ktorých sme právom hrdí. Avšak v neposlednom rade je dôležité spomenúť aj učiteľky anglického jazyka na našej škole, študenti ktorých sa súťaže zúčastnili – Eva Tóth, Enikő Farkas, Anita Vlahy, Erika Szabó, pretože tento výsledok odzrkadľuje aj ich prácu a lásku k nej, ktorá často zostáva nepovšimnutá v pozadí. A taktiež by som rada spomenula aj nášho amerického lektora Davisa Thompsona, ktorý na konverzačných popoludňajších hodinách našich študentov nielen motivuje k štúdiu anglického jazyka svojím postojom, autentickou výslovnosťou a intonáciou, ale aj rozširuje ich poznatky a vedomosti.

-Alena Hevesi Petruf-

logo_anglictinar_powered