Región 2013. 06. 11.

Hladiny podzemných vôd by mohli v okolí Dunaja stúpnuť až o 80 cm

FOTO: Szemán Viktor
FOTO: Szemán Viktor

Medzi Gabčíkovom a Komárnom mohlo prísť v dôsledku povodní k vzostupu hladiny spodnej vody do 80 centimetrov (cm). Uviedli dnes hydrológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktorí merania uskutočnili na základe analógie nameraných údajov počas povodne z augusta 2002.

Ako uviedol hydrológ SHMÚ Eugen Kulman, hladiny podzemnej vody by mali byť prevažne 1,5 až 2,0 metre pod terénom. „Možno s výnimkou úzkeho pásu pri Dunaji (napr. Medveďov), kde sa môžu hladiny podzemnej vody priblížiť k úrovni terénu,“ uviedol s tým, že pre oblasť Komárno– Štúrovo predpokladá SHMÚ miernejšiu odozvu povodne na Dunaji.

„Maximálne hodnoty hladín podzemných vôd budú dosiahnuté za dva – tri týždne po kulminácii Dunaja, lokality v relatívnej blízkosti od Dunaja do troch – štyroch dní po kulminácii Dunaja,“ informoval Kulman. Hydrológovia predpokladajú, že v oblasti medzi Gabčíkovom a Štúrovom bude poklesová doba v priemere štyri – päť týždňov po odznení kulminácie na Dunaji.

Podľa SHMÚ uvedené hodnotenie treba považovať za predbežné. „Celkové zhodnotenie súčasnej povodne na Dunaji z pohľadu podzemných vôd z reálne nameraných údajov z pozorovacích objektov bude spracované v auguste 2013,“ dodal Kulman.

TEXT: TASR