Región 2013. 06. 14.

Posledné známky povodní miznú

Dunaj už nie je v pásme povodňovej aktivity, z mesta zmizli vrecia s pieskom a lode čoskoro vyplávajú na Rakúsko.

FOTO: D. Bathóová
FOTO: D. Bathóová

Rieka Dunaj, ktorá sa pred týždňom zmáhala na historicky vysokú úroveň, je už v Komárne pod úrovňou 600 centimetrov. Pod túto hranicu, ktorá zároveň znamená prvý stupeň povodňovej aktivity, klesol z rekordných 888 centimetrov v piatok okolo obeda.

Už v noci zo štvrtka na piatok sa v meste odstraňovali vrecia s pieskom. Pre tieto práce boli od 18:00 do piatkového rána uzatvorené Elektrárenská cesta a tiež Dunajské nábrežie, ktoré boli vodou najviac ohrozené.

Ohrozenie pre obyvateľov Komárna a okolia predstavujú aj spodné vody. S tými bojuje mesto najmä na Alžbetinom ostrove. „V súčasnosti pracuje 6 veľkokapacitných čerpadiel, z ktorých jedno odsáva spodnú vodu v Kave a ďalších päť na Alžbetinom ostrove,“ tvrdí Róbert Králik, hovorca primátora mesta Komárno. 

Problémom bude aj predpokladaná invázia komárov, ktorú zdvihnutá voda vyvolala. „Čo sa týka očakávanej invázie komárov v dôsledku povodní by podľa primátorov a starostov regiónu bolo vhodné komplexné riešenie, letecký postrek celého zaplaveného územia,“ hovorí R. Králik. Na to ale podľa jeho slov nemá samospráva peniaze. „Rozhodli sa, že budú koordinovane žiadať pomoc zo strany štátu, z prostriedkov krízového fondu,“ dodáva.

V Komárne sú naďalej odstavené výletné lode. Na základe odporúčania Slovenského vodohospodárskeho podniku Štátna plavebná správa dnes o 13.00 h obnoví lodnú dopravu na Dunaji v úseku od Čunova po štátnu hranicu s Rakúskom. Z Komárna ale ešte nebudú môcť odplávať lode, ktoré tu pre zvýšenú hladinu kotvili už od minulého týždňa.

„Úsek od Čunova po Štúrovo zatiaľ splavný nebude, pretože po povodni je potrebné najmä pred gabčíkovskými plavebnými komorami ešte odstrániť množstvo naplavených konárov, pňov a ďalších nečistôt. Okrem toho treba opäť zamerať plavebnú dráhu a plavebnú kynetu na zdrži Hrušov a dráhu vytýčiť bójami,“ uviedol hovorca SVP Ľuboš Krno. Ako dodal, všetko chcú vodohospodári stihnúť do sobotňajšieho rána, aby od 9.00 h mohla byť obnovená plavba aj v úseku od Čunova po Komárno s obnovením prevádzky plavebných komôr.

„Úsek Dunaja od Komárna po Štúrovo, kde je ešte vodná hladina v 2. povodňovom stupni, bude splavný až keď voda opadne a plavebné podmienky sa zlepšia aj na maďarskom úseku Dunaja,“ dodal Ľ. Krno. Od 3. júna tohto roku, keď bola lodná doprava na celom slovenskom úseku Dunaja odstavená, núdzovo kotvilo v Bratislave deväť veľkých osobných lodí a niekoľko nákladných lodí. V komárňanskej lodenici nútene kotví ešte päť osobných a jedna nákladná loď.

TEXT: ahojkomarno.sk, TASR