Mesto 2011. 04. 04.

Hotel Europa čaká na nového prevádzkovateľa

Hotel Europa zháňa prevádzkovateľa, zatiaľ ostáva zatvorený.

Na stránke Hotela Europa sa pred pár dňami objavilo stanovisko spoločnosti Europa Development a.s., ktorej budova hotela patrí. Píše sa v ňom, že pre končiace sa obdobie prenájmu (25.3.2011) a tiež podlžnosti prevádzkovateľa budovy voči spoločnosti nebude jeho zmluva predĺžená. Spoločnosti sa s ním pritom nepodarilo skontaktovať vraj až niekoľko mesiacov.

Výsledkom je, že do právoplatného rozhodnutia súdu medzi spoločnosťami Europa Development a.s. a Hotel Europa a.s., nebude spoločnosť uzatvárať ďalšie zmluvy o prenájme. Bývalý prevádzkovateľ už začal s vypratávaním zariadenia z objektu hotela.

Zamestnanci medzičasom poberajú zákonnú dovolenku. Majiteľ sa o nich postaral aj do budúcna – a to tak, že jednou z podmienok, ktoré boli v rámci elektronickej aukcie o novú zmluvu uvedené, je aj ich opätovné prijatie do pracovného pomeru, respektíve neukončenie bez náhrady. Elektronická aukcia sa ukončí dňom rozhodnutia súdu. Majiteľ budovy ale neplánuje prenajímať budovu ako celok, aby sa tým zamedzilo podobnej ťažko riešiteľnej situácii v budúcnosti.

Vyjadrite svoj názor