Región 2020. 05. 15.

Hurbanovo dostalo sponzorský dar v podobe dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok

Firma Heineken Slovensko zabezpečila pre mesto dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška nealkoholické nápoje. Dar bol odovzdaný seniorom a všetkým pracovníkom, ktorí sa starajú o bezpečnosť a poriadok v meste.

Firma Heineken Slovensko a. s. odovzdalo pre mesto Hurbanovo celkovo 400 ks rukavíc, 800 ks jednorazových rúšok, 10 litrov dezinfekčného prostriedku na ruky a 40 litrov prostriedku na podlahu. Okrem toho mesto dostalo aj nealkoholické nápoje. Primátor mesta Peter Závodský odovzdal riaditeľke ZPS Smaragd Renáte Šulákovej pomôcky na dezinfekciu priestorov, ochranné pomôcky, ako aj osviežujúce nápoje pre seniorov. Mesto tak chce zjednodušiť strávené chvíle v zariadení.

Ďalšie ochranné pomôcky boli odovzdané pracovníkom terénnej sociálnej práce, ako aj členom miestnej občianskej poriadkovej služby a údržbárom, ktorí zabezpečujú pravidelnú dezinfekciu verejných priestranstiev.

Zdroj: hurbanovo.sk