Mix 2018. 10. 01.

Hýb sa Rozmarínka!

Rozmarínka sa opäť zapojila do  Európskeho týždňa športu a ukázala, že našich žiakov šport baví.

Motivovať žiakov k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ tohto podujatia, ktorý na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebieha od 23. do 30. septembra 2018.

Pani učiteľky si pripravili pre naše Rozmarínčatá rôzne prekážky, ktorých zdolanie nebolo také jednoduché ale veľmi zábavné. Po výbornej tanečnej rozcvičke, ktorú pripravila pani učiteľka Silvia Lengyelová z Centra voľného času, sa žiaci 1. – 4. ročníka zamestnali ďalšími aktivitami v areáli školského dvora. Na jednotlivých stanovištiach sa venovali športovým činnostiam zameraným na ich všestranný pohybový rozvoj. V popoludňajších hodinách ich ešte čakala príjemná turistická vychádzka. Pobyt na čerstvom vzduchu je základom pevného zdravia. Ak sa spojí aj so samotným športovaním, zábavou, oddychom – spokojnosť je zaručená… 

Že je pohyb zdravý, vedia všetci žiaci Rozmarínky J 

(Mgr. Marta Kecskésová, ZŠ Rozmarínová ul. Komárno)