Mix 2019. 10. 02.

Rozmarínka sa opäť rozhýbala!

Naša ZŠ Rozmarínová sa opäť zapojila do Európskeho týždňa športu 2019 a podporila tak celoeurópsku kampaň, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k aktivite a pohybu.

Aj my sme prispeli k šíreniu a propagácii myšlienky aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu. Pripravili sme pre našich žiakov zaujímavé pohybové aktivity v areáli školy. Po výbornej tanečnej rozcvičke, ktorú pripravila pani učiteľka Silvia Lengyelová z Centra voľného času v Komárne, sa na jednotlivých stanovištiach žiaci 1. – 4. ročníka venovali zábavným športovým aktivitám zameraným na ich všestranný pohybový rozvoj. V rámci školského klubu deti absolvovali turistickú vychádzku a zacvičili si v oddychovom parku pod Vodárenskou vežou v Komárne. Cvičenie na vonkajšom fitness  náradí sa žiakom veľmi páčilo. Atmosféra bola vynikajúca, deti cvičili, tancovali a „krútili“ sa  s radosťou a so  šibalským úsmevom  na tvári.

Európsky týždeň športu bol pre nás výzvou na príjemné dopoludnie a Rozmarínčatá sa presvedčili, že šport je najlepšia voľba!

(Mgr. Marta Kecskésová, ZŠ Rozmarínová Komárno)