Kultúra 2016. 11. 04.

Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Zdravie je stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha (podľa WHO – svetová zdravotnícka organizácia) a je predpokladom  na zvládnutie nárokov života a prostredia, v ktorom človek žije. Zodpovedá síce do značnej miery zákonom prírody, ale je ovplyvniteľné naším postojom k sebe samým. Rozmýšľame o budúcnosti, pátrame v minulosti, hovoríme si o zdravom zajtrajšku a bilancujeme “takmer zdravé” z minulého dňa. Na druhej strane túžime prežiť život v plnom zdraví, vyhýbať sa chorobám, vnímame nové trendy z oblasti zdravého životného štýlu. Robíme to cielene, kriticky k sebe aj druhým a zároveň sa možno častokrát utešujeme, že zajtra sa všetko zmení a ten okamih sa dostaví sám…

1

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne každoročne organizuje podujatie, ktorého cieľom je naviesť deti, aby si zdravie vážili každý deň, nie včera, nie zajtra…, aby už v útlom veku žili pre okamih a prostredníctvom najprirodzenejšej metódy – zážitku kooperovali s vlastným zdravím, vedeli preň niečo spraviť a uverili, že je v ich silách naučiť to aj iných.

2

Dňa 21. 10. 2016 sa na pôde Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne konalo podujatie, ktoré má svoju tradíciu – Jesenný deň zdravia. Počasie nám síce nedovolilo uskutočniť ho v meste, ale chuť žiakov, rodičov a pedagógov sa nezmenila. Cvičili sme zumbu, zapojili sa do cvičenia s inštruktormi Black CrossGym-u, tancovali a v neposlednom rade vytvárali jesenné dekorácie, ktoré sú z roka na rok krajšie, nápaditejšie. Chemickými pokusmi sme dokazovali prítomnosť vitamínu C v potravinách, upozorňovali na škodlivosť fajčenia. Ovocné poháre či zdravé chuťovky od výmyslu sveta po roku opäť potešili chuťové poháriky všetkých zúčastnených. Pani Odorová z Tescomy nám predviedla ukážku výroby zdravých pokrmov, rozdávali sme jablká, robili anketu o zdravom životnom štýle.

14608808_1434744949872466_341838573178584635_o1

Rovnako dôležité, ako pestovať svoju fyzickú kondíciu, je aj dbať o svoje duševné zdravie. Okrem iného k tomu napomáha byť aktívnym, učiť sa novým veciam a robiť niečo tvorivé. K naplneniu týchto faktorov nám prostredníctvom dielničiek, workshopov a rôznych ukážok dopomohli ďalšie organizácie: Regionálne osvetové centrum so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, SOŠ obchodu a služieb v Komárne. Problematike zdravia sa venovali deti v školskom klube aj v poobedňajších hodinách. Na stanovištiach pod vedením organizácie Human health institute všetkými zmyslami nadobúdali poznatky o osobnej hygiene, potrebe pohybu, zdravej strave, dôležitosti ochrany životného prostredia a okrem toho  tvorili aj veľmi kreatívne práce.

14642220_1619584615009735_2804317722235615394_n1

Výstava žiackych stolov a dekorácií trvala od 10:00 do 17:00, kedy rovnako ako vznikla, bola rozobratá a už o 18:00 sa nad upratanou telocvičňou a vestibulom školy vznášala ďalšia krásna spomienka na jeden výnimočný jesenný deň.

14650344_1619584575009739_2069172143538056265_n1

Veľká pochvala patrí našim žiakom a ich rodičom, pedagógom. Na projekte sa spolupodieľali: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, Human health institute – Inštitút pre ľudské zdravie, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne, Andrea Luka – cvičiteľka ZUMBY, Tescoma v Komárne. Zároveň ďakujeme sponzorom projektu: pani Paulisová, Csicsói alma s.r.o, pán Koloman Olegra, Emilove sady Dvory nad Žitavou. Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí pomohli pripravovať nátierky a ovocné bublaniny a pomáhali pri výzdobe interiéru školy.

14650348_1619568091678054_4037634322038432089_n1

Celé podujatie naplnilo všetky očakávania, lebo nám pripomenulo, že zdravie si treba ceniť najmä vtedy, keď ho máme a že je veľakrát odrazom životného štýlu, ktorý uprednostňujeme – nie včera, nie zajtra, ale dnes…

14650640_1619641655004031_5191330509671332663_n2

Existuje tisíc chorôb, tisíc výhovoriek. Existuje však jedno zdravie a mnoho príležitostí niečo zmeniť…

-Mgr. Jana Krajanová-
ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne

14681100_1838850393053325_4642749203607731107_o1 14682008_1838852263053138_248259325126801675_o1 14705684_1619641781670685_7669991281502817846_n1 14711153_1838849383053426_7725516544247322144_o1 14714926_1434744769872484_3208744648063586638_o1 14714968_1838849986386699_2819740625283819429_o1 14729329_1619568011678062_1383291892092948940_n1 14731312_1619641851670678_8772525517148709453_n1