Fotky 2015. 10. 29.

Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

,,Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.”  A. Schopenhauer

Zdravie je jediná veličina, ktorej výpočet nezodpovedá číslam ani matematickým znamienkam. Zodpovedá síca zákonom prírody, ale do istej miery je ovplyvniteľná naším postojom k sebe samému. Či už chceme alebo nechceme, od zdravia závisí naše fungovanie v spoločnosti, v našom osobnom živote. Nie náhodou si pri rôznych životných jubileách želáme hlavne veľa zdravia. Túžime prežiť život v plnom zdraví, vyhýbať sa chorobám, vnímame nové trendy z oblasti zdravého životného štýlu. Robíme to cielene, uvedomujeme si, že zdravie si nekúpime… A v neposlednom rade častokrát práve na zdravie zabúdame.

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne každoročne organizuje podujatie, ktorého cieľom je usmerniť deti, aby si zdravie vážili, aby vedeli, aké sú zásady  zdravého životného štýlu a aby si ich osvojili už v útlom veku prostredníctvom najprirodzenejšej metódy – zážitku. V tomto školskom roku prebiehali školské aktivity zamerané na zdravú stravu a životný štýl už pred samotným Jesenným dňom zdravia, ktorý bol vyvrcholením mesačnej práce žiakov, učiteľov a rodinných príslušníkov.

Prvou sprievodnou aktivitou bolo vytvoriť bylinkový fotorecept s využitím byliniek z našej bylinkovej záhrady, ktorú sme si sami na jar vysadili. Každá trieda sa snažila pripraviť čo najoriginálnejší a graficky vyvážený fotorecept, ktorý bol neskôr súčasťou ich triedneho  stola na Klapkovom námestí v Komárne.

V týždni od 12. do 16. 10. 2015 sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Na každý pracovný deň v tomto týždni bola vyhlásená jedna téma, z ktorej si triedy mohli vybrať a sami v tento deň naplánovať a prežiť mnohé aktivity.

Vyhlásené denné témy sa relizovali nasledovne:

  • Pondelok: Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky – prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy. Žiaci pozorovali a následne opisovali namáhavú cestu zrodenia chleba, vysvetľovali jej časovú postupnosť. Vďaka rôznym činnostiam spoznali bližšie prácu pekárov. Dnes vedia význam chleba v našom každodennom živote patrične oceniť.
  • Utorok: Ovocie a zelenina – prečo potrebujeme 5 porcií denne. Ochutnávali sme, hádali sme a v neposlednom rade sme sa dobre zabavili. Zistili sme, aký blahodárny účinok má táto zložka potravy na naše telo.
  • Streda: Mlieko a mliečne výrobky – prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato. Opäť sme ochutnávali, rozprávali sa, robili dotazníky o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov či uskutočňovali výstavu mliečnych produktov.
  • Štvrtok: Mäso, ryby, vajcia, strukoviny – ich význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec. Zistili sme podiel vitamínov a minerálnych látok v týchto potravinách, pripravovali sme projekty, nátierky, sadili strukoviny.
  • Piatok: Cukry – prečo sú dôležitou súčasťou výživy. Niečo zaujímavé o mede. Na vybraných hodinách sme skúmali prítomnosť a neprítomnosť cukru v obľúbenom nápoji, ochutnávali sme hroznový cukor, med. Na besedu k nám zavítal aj skúsený včelár.

V rámci tohto týždňa mala každá trieda možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie či literárnej súťaže Načo sú nám polia, sady.

Dňa 22. 10. 2015 sa Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne opäť presunula na Klapkovo námestie, kde sme sa už po tretí raz podujali šíriť osvetu v širšom zábere medzi našimi spoluobčanmi. Obyvatelia a návštevníci mesta mali v tento deň možnosť postrehnúť, že Klapkovo námestie v Komárne sa od skorých ranných hodín menilo na nepoznanie. Úvod patril symbolickému vypúšťaniu holubíc na znak mieru vo všetkých krajinách. Vypúšťali sme balóny s odkazmi do sveta –  s myšlienkou odstránenia chudoby, hladu či lepšej zdravotnej starostlivosti. Cvičili sme jogu, tancovali a v neposlednom rade vyzdobovali stoly jesennými dekoráciami, ktoré sú z roka na rok krajšie, nápaditejšie. Ďalšou výtvarnou technikou bola tvorba spoločnej mandaly pomocou prírodnín či súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu.

Popri estetickom vnímaní krásnych stolov plných ovocia a zeleniny, sme v teréne merali BMI, cholesterol a tlak, zisťovali sme prítomnosť vitamínu C v potravinách a nápojoch.

Našu aktivitu podporili mnohé ďalšie organizácie. Regionálne osvetové centrum so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sa venovalo ručným prácam. Podporili nás SOŠ obchodu a služieb – miešali nápoje, flambovali ovocie, aplikovali jesenné líčenie, predviedli jesenné stolovanie…Výstava trvala od 10:00 do 17:00, kedy rovnako ako vznikla, bola rozobratá a už o 18:00 sa nad uprataným námestím vznášala len krásna spomienka na tento výnimočný deň.

Veľká pochvala patrí našim žiakom a ich rodičom, pedagógom. Na projekte sa spolupodieľali: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne, Laura Paczer – cvičiteľka JOGY. Zároveň ďakujeme sponzorom projektu: Mesto Komárno, pekáreň BAKER, F&K pekáreň, Csicsói alma s.r.o., P&P trade s.r.o, Ing. Koloman Olegra, Emil Ďurčo.

Celé podujatie naplnilo všetky očakávania, lebo nám pripomenulo, že zdravie si treba ceniť najmä vtedy, keď ho máme a že je veľakrát odrazom životného štýlu, ktorý uprednostňujeme.

-Mgr. Jana Krajanová-
ZŠ Rozmarínová ul.1 v Komárne