Mesto 2012. 10. 19.

Jesenný deň zdravia

Dňa 16. 10. 2012 sa na pôde Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne uskutočnila akcia, ktorá sa už štvrtý rok stretla s výborným ohlasom u našich detí.

Každé dieťa vie, že konzumácia zeleniny a ovocia je pre náš organizmus dôležitá. Jesenný deň zdravia bol podujatím, kde sa hodnotila žiacka originalita vo vystavovaní ovocia a zeleniny, ktorá spestrila nejeden kút školského vestibulu.
Po tejto aktivite, ktorá zaujala mladšie i staršie deti, venovala sa pozornosti zdravého životného štýlu relácia, ktorá po tematickej stránke prirodzene zhrnula väčšinu dôležitých faktorov zdravej výživy.

Po odbornej prednáške sa konali triedne besedy na danú tému, pričom bolo zaujímavé sledovať žiacke názory a skúsenosti. Možno sa niekomu zdá, že sa o tejto téme hovorí veľmi veľa, veľa sa o nej teoretizuje, avšak len málokedy sa máme čas zastaviť a popremýšľať o sebe samom. Zo všetkých triednych aktivít stojí za zmienku napríklad aktivita, ktorá bola predostretá v 9. ročníku. Práve táto veková kategória je v situácii, kedy na ňu na každom kroku vplýva v koncentrovanej miere existencia rýchleho občerstvenia a uponáhľaného spôsobu života. Žiaci 9. ročníka sa na chvíľu zastavili a mali za úlohu pred blížiacou sa dospelosťou zostaviť imaginárny jedálny lístok, ktorý by konkuroval nezdravému životnému štýlu v reštauráciách, ktoré podliehajú rýchlej konzumnej spoločnosti. Nápaditosť v podobe zdravých raňajok, obeda či večere sa prejavil aj na vzniknutých jedálnych lístkoch. Deti sa menili dospelých a veľmi dobre sa zhostili tejto manažérskej funkcie, s ktorej výsledkom by bola spokojná nejedna reštaurácia zdravého životného štýlu.

V duchu hesla „Zdravé deti, to dnes letí“ pripravovali žiaci v druhej polovičke dňa zdravé chuťovky z prinesených surovín. Následne sme spojili príjemné s užitočným a vlastnoručne vyrobené pochúťky sme ponúkli okoloidúcim ľuďom nášho mesta, deťom v materských škôlkach či domove dôchodcov.
Celé podujatie naplnilo všetky očakávania, deťom pripomenulo, že hoci žijeme v uponáhľanej dobe, svojím životným štýlom, zdravou životosprávou môžeme v plnej miere pomôcť svojmu telu lepšie sa cítiť a v konečnom dôsledku aj lepšie vyzerať.

Veď predsa všetci vieme, že…..sme takí zdraví, ako zdravo žijeme 😉

TEXT: Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová v Komárne

Vyjadrite svoj názor