Mesto 2016. 05. 03.

Komárňanská nemocnica má jednu z troch najlepších sestier v kraji

Najlepšou sestrou Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, je ocenená sestra Eva Babišová z oddelenia dlhodobo chorých. Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v týchto dňoch boli ocenení dvanásti najlepší zdravotnícky pracovníci v Nitrianskom kraji. V kategórii „Zdravotník roka 2015 – sestra“ sa ocenenými „víťazkami“ stali všetky tri nominované sestry, medzi nimi aj pani Eva Babišová. 

Slávnostné dekorovanie sa uskutočnilo v Koncertnej sále Župného domu a ocenenie z rúk predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. si prevzali najlepší zdravotnícki pracovníci, ktorí boli nominovaní v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a zdravotnícky čin roka. Nitriansky samosprávny kraj si veľmi váži prácu zdravotníckych pracovníkov počnúc lekármi prvého kontaktu, lekármi – záchranármi, lekármi – špecialistami až po zdravotné sestry a ostatný zdravotný personál. „Som nesmierne nadšená týmto ocenením, ktoré vnímam ako poďakovanie za môj ľudský prístup k pacientom, ochotu, obetavosť a odbornosť v mojej celoživotnej profesii,“ uviedla najlepšia sestra Všeobecnej nemocnice Komárno, pani Eva Babišová s tým, že sa chce touto cestou poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí svoju prácu vykonávajú s vášňou a zodpovednosťou.

Gratulácia za ďalšie významné ocenenie a zvýšenie kreditu komárňanskej nemocnice Eve Babišovej zaznelo od vedenia neziskovej organizácie FORLIFE aj spoločnosti AGEL SK. „Toto ocenenie pani Babišovej vnímame predovšetkým ako ocenenie jej dlhoročnej práce v našej nemocnici. Pani Babišová je osoba s vysokým odborným, morálnym a ľudským kreditom, obdarená večným optimizmom a zdravou empatiou. Jej práca je hodnotená ako vynikajúca, a to nielen medzi sestrami, ale aj lekármi oddelenia dlhodobo chorých,“ uviedol riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš.

-Mgr. Marta Csergeová-
AGEL SK a.s.

Foto-1---Predseda-NSK-Ing