Mesto 2016. 06. 27.

Komárňanská nemocnica sa zapája do boja proti domácemu násiliu

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK sa medzi prvými zapojila v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny do vzdelávacej aktivity, ktorá je zameraná na tréning zdravotníkov v téme domáceho násilia a násilia páchaného na ženách a deťoch. Počas vzdelávacieho modulu, ktorý pozostáva zo 16 hodín školenia si malo možnosť v dňoch 22. a 23. júna 12 zamestnancov z oddelení pediatrie a chirurgie  rozšíriť poznatky z oblasti násilia páchaného na ženách a deťoch.

Vzdelávacia aktivita bola zameraná na základný scitlivovací tréning, počas ktorého boli zamestnanci poučení o základných pojmoch, formách, mýtoch, faktoch a dopade násilia páchaného na ženách a deťoch. Súčasťou školenia bol aj základný prehľad dohovorov a legislatívy v tejto problematike ako aj princípy a štandardy pri práci so ženami zažívajúcimi násilie. „Cieľom je získanie profesionálne zaškoleného personálu, ktorý bude ovládať základné zručnosti pri kontakte so ženou, dieťaťom zažívajúcim násilie. Téma domáceho násilia je veľmi citlivá a preto je dôležité, aby naši zdravotnícki pracovníci vedeli včas identifikovať problematické prípady a mohli obetiam poskytnúť odbornú pomoc,“ uviedla PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.