Mesto 2017. 04. 27.

Komárňanská nemocnica zjednodušila objednávanie na mamografické vyšetrenia

Oddelenie rádiodiagnostiky Všeobecnej nemocnice Komárno, prevádzkovanej neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadenej skupinou AGEL SK, v týchto dňoch pripravila pre svojich pacientov novú možnosť elektronického objednávania na mamografické vyšetrenie.

S poskytovaním možnosti online elektronického objednávania na mamografické vyšetrenie prišla nemocnica vďaka snahe o postupnú modernizáciu svojich služieb aj v tomto smere. „Na mamografické vyšetrenie sa bolo doteraz možné objednať len osobne na oddelení rádiodiadnostiky resp. telefonicky. Od dnešného dňa sa k týmto možnostiam pridala aj možnosť online objednávania, vďaka ktorej sa môžu pacienti prihlásiť na vyšetrenie z pohodlia domova kedykoľvek počas dňa a nie sú viazaní na ordinačnú dobu rádiodiagnostického oddelenia,“ uviedol námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Rudolf Pelikán, MPH.

Mamografia predstavuje dôležité vyšetrenie v prevencii rakoviny prsníka, ktoré by sa malo vykonávať u žien nad 40 rokov v 2-ročných intervaloch. Vyšetrenie nie je viazané na žiadnu špeciálnu prípravu, pacientka musí mať so sebou žiadanku od odborného lekára–gynekológa. Doplnkovou vyšetrovacou metódou je sonografia prsníkov. Vďaka novému ultrasonografickému pracovisku vieme pacientkam zjednodušiť aj tento krok, vďaka čomu je možné absolvovať obe vyšetrenia počas jedného termínu.

Ambulantné pacientky (plánované vyšetrenia) sa objednávajú na konkrétny dátum a čas osobne na pracovisku, telefonicky na tel. č.: 035/ 7909 311, alebo prostredníctvom online registračného formuláru na webstránke nemocnice http://mamograf.nemocnicakomarno.sk/

Rádiodiagnostické oddelenie patrí medzi základné oddelenia nemocnice. Je zamerané na diagnostiku ochorení pomocou zobrazovacích metód, ktoré „zviditeľňujú“ štruktúru ľudského tela a chorobné procesy. Na oddelení sa využívajú metódy, ktoré sú založené na princípe rtg žiarenia (X-lúčov) a ultrazvuku. Vyšetrenia sú vykonávané na špeciálnych prístrojoch.

Foto: ilustračné foto, zdroj: internet

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.