Mix 2020. 12. 16.

Komárňanská nemocnica potrebuje krv aj počas vianočných sviatkov

Nemocnica AGEL Komárno potrebuje aj počas decembra vo zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darcovia sú naďalej na Hematologicko-transfúziologickom oddelení vítaní, každý jeden z nich je pre nemocnicu dôležitý. Momentálne platia pri každom odbere krvi mimoriadne opatrenia a odbery sa uskutočnia aj medzi sviatkami.

,,Krv je v zdravotníctve najvzácnejšou tekutinou, a preto sme sa rozhodli  organizovať darovanie krvi aj  v predvianočných dňoch, ako aj medzi sviatkami.  Darovať krv môžete v našej nemocnici na oddelení hematológie a transfuziológie v dňoch 21.12 , 22.12., 28.12.a 29.12.20 od 7.30 h do 11.00 h,“ hovorí  primárka Oddelenia hematológie a transfuziológie MUDr. Enikӧ Radi.

Na darovanie krvi je vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia potrebné sa vopred prihlásiť na telefónnom čísle 0918435408, aby bol chránený darca aj personál.  Nemocnica AGEL Komárno  si pomoc darcov veľmi váži. ,,Ďakujeme našim darcom krvi za ich celoročnú nezištnú pomoc, za to, že aj v týchto neľahkých dňoch pomáhajú našim pacientom a bezplatne darujú to najvzácnejšie, svoju krv. Prajeme všetkým darcom pokojné sviatky  prežité v zdraví a v novom roku veľa úspechov, radostí v súkromnom aj v pracovnom živote a hlavne pevné zdravie,“ dodáva primárka.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)