Mesto 2014. 03. 17.

Počet "zaľúbených" darcov narástol

Valentín je dňom zaľúbených. Avšak každoročné sa organizuje akcia s názvom Valentínska kvapka krvi. Kampaň, ktorú má pod palcom Slovenský Červený kríž spoločne s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko – transfúziologickými oddeleniami nemocníc, trvala tento rok od 10. februára do 14. marca 2014. Na oddelenie hematológie a transfuziológie prišlo tento rok darovať najvzácnejšiu tekutinu až 71 žiakov, 241 viacnásobných darcov, 53 prvodarcov a 4 páry.

Darovanie krvi je skutočným prejavom lásky. „Valentínska kvapka krvi je skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí majú lásku v srdci, aby pomohli zachrániť inému človeku život,“ uviedla lekárka oddelenia hematológie a transfuziológie, MUDr. Enikő Radi.

Odbery krvi prebiehali nielen na klasických odberových miestach, ale aj na mobilných odberoch krvi na školách, vo firmách a organizáciách vo viacerých mestách a obciach Slovenska.

Valentínska kvapka v štatistikách

počet darcov              počet prvodarcov

r. 2013                            26 326                        5 493

r. 2012                            24 239                        4 726

r. 2011                            25 019                        5 075

TEXT: Mikuláško Keszan