Mix 2020. 06. 11.

Komárňanská nemocnica potrebuje najvzácnejšiu tekutinu

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, potrebuje vo zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darcovia sú naďalej na Hematologicko-transfúziologickom oddelení vítaní, prísnejšie pravidlá však neobišli ani túto oblasť zdravotníctva. Momentálne platia pri každom odbere krvi mimoriadne opatrenia a najbližší odber sa uskutoční v sobotu 13. júna.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pre darcov platí, že posledných 14 dní nemohli byť v zahraničí. Odbery sa uskutočnia v sobotu 13.6. od 7,30 hod. do 11,00 hod. na Oddelení hematológie a transfuziológie a záujemcovia sa musia dopredu objednať na telefónnom čísle 0918 435 408. ,,Pre našu nemocnicu je každý jeden darca dôležitý. Úloha ľudskej krvi je nezastupiteľná, preto si ceníme každú pomoc,“ hovorí primárka Oddelenia hematológie a transfuziológie MUDr. Enikӧ Radi.

14. júna si pripomíname Svetový deň darcov krvi, je oslavou dobrovoľných darcov, ktorí nezištne a v mnohých prípadoch aj pravidelne darúvajú najvzácnejšiu tekutinu. Cieľom je tiež upozorniť na dôležitosť a obrovskú potrebu darcovstva krvi.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)