Mix 2019. 12. 04.

Červený kríž udelil plakety až 38 darcom krvi v Komárne

Slovenský červený kríž, predstavitelia samospráv a zástupcovia komárňanskej nemocnice dňa 3. decembra prijali a ocenili darcov krvi Jánskeho plaketou.

Medzi darcami z Komárna bolo odovzdaných 23 bronzových, 10 strieborných a 5 zlatých plakiet. Vďaka sponzorom mesto prispelo k tomuto uznaniu darčekmi, a tak ocenení dostali k červenému vínu aj vstupenku do kina (Kino Tatra), vstupenku na termálne kúpalisko (Comorra Servis) a taktiež do kryokomory (CryoComorra), ktoré kolegom – darcom krvi odovzdal primátor mesta Béla Keszegh.

(Mesto Komárno)