Mesto 2014. 10. 28.

Komárňanská priemyslovka žila programovaním

V dňoch 11. až 17. októbra 2014 sa aj na Slovensku konal Európsky týždeň programovania, ktorý mal podporiť rozvoj programátorských zručností a upriamiť pozornosť mladých ľudí na oblasť informačných technológií. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini sa obrátil listom na školy s výzvou, aby sa do tejto iniciatívy zapojili.

 Stredná priemyselná škola v Komárne na výzvu ministra školstva SR zareagovala a zapojila sa do Európskeho týždňa programovania. V rámci neho dňa 13.10. 2014 usporiadala pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o programovanie zábavný a inšpiratívny workshop programovania. Mladí vyznávači programovania a budúci programátori mali možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku programátorov – profesionálov  firmy INFORMA a.s., ktorí s nadšením privítali iniciatívu SPŠ podporiť mladých programátorov a zasvätiť ich do tajov programovania. Prízvukovali potrebu rozvoja zručností študentov v tomto smere a vyjadrili nádej, že škola zorganizuje podobné workshopy aj v budúcnosti.  Ich prednáška sa týkala informačného systému SAP, ktorý poskytuje riešenie pre spoločnosti od financií až po riadenie výrobných procesov, včítane mobilných aplikácii. Študenti sa zaujímali o programovanie v jazyku ABAB.

 Samozrejme, ani učitelia programovania a študenti Strednej priemyselnej školy v Komárne nezaháľali a ponúkli študentom základných škôl možnosť nahliadnuť do programovania v jazyku PHP a dynamického programovania webstránok. Starší študenti svojim budúcim spolužiakom predviedli prácu s programovacím jazykom scratch, programovanie v jazyku python na minipočítači raspberry (raspberry je počítač veľkosti kreditnej karty) a programovanie PIC procesora.

Workshop sa naozaj vydaril a mladí nadšenci odchádzali domov s novými informáciami a chuťou rozvíjať sa v tejto oblasti aj naďalej.