Kultúra 2017. 05. 04.

Komárno hostilo priateľov dychovej hudby

Mesto Komárno s bohatou históriou, pozoruhodnými tradíciami, žije pestrým kultúrnym životom. V rámci Komárňanských dní – najväčšieho festivalu v regióne – pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne, v spolupráci s Mestom Komárno a Fondom na podporu umenia v Bratislave, Krajskú postupovú súťaž a prehliadku malých dychových hudieb Nitrianskeho kraja.

Hlavnému organizátorovi – ROS v Komárne, veľmi záležalo na obnovení prezentácie dychových hudieb v našom meste. Veď prehliadka tohto druhu mala u nás pred časom svoje pevné miesto medzi kultúrnymi podujatiami a „naši chlapci“ z Veselej Kapely desiatky rokov tiež. Cieľom krajskej súťaže a prehliadky bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb a zároveň odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti.

V úvode sa ako hosť predstavil Veľký dychový orchester Bánovčanka z Bánova.
Odborná porota, ktorej predsedom bol hudobný skladateľ a emeritný predseda predstavenstva ZDHS Ján Jamriška, členmi riaditeľ ZUŠ v Komárne František Petr a dlhoročný kapelník Jozef Kozár udelila podľa kritérií CISM tieto ocenenia:

Diplom – ZLATÉ PÁSMO – Dychovej hudbe Lapášanka z Veľkého Lapáša – s návrhom na postup do celoštátneho kola súťaže Lednické Rovne 16. – 18. júna 2017
Diplom – STRIEBORNÉ PÁSMO – Dychovej hudbe Veselá Kapela z Komárna
Diplom – STRIEBORNÉ PÁSMO – Dychovej hudbe Podhrušovan z Topoľčianok

Záver súťažnej prehliadky patril skupine mažoretiek Crystal zo Zemianskej Olče.

Milovníkom tohto hudobného žánru podujatie prinieslo skvelé hudobné zážitky, podporilo výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie, rozvíjanie priateľských vzťahov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne