Mesto 2012. 10. 29.

Komárno obstaráva dlho a draho, prichádza o státisíce eur!

 Komárnu verejné obstarávanie nejde. Prichádzame nielen o čas, ale aj peniaze, keď sa na štvrtý pokus prihlási jediná firma s predraženou ponukou.

FOTO: sxc.hu

Keď sa v Komárne hovorilo o kvalite verejného obstarávania, človek akosi tušil, že pozitívny výsledky neprináša. Čiastkové dohady napokon potvrdil prieskum spoločnosti Municipalia, ktorú založilo Združenie miest a obcí Slovenska na to, aby testovalo samosprávy v ich činnostiach.

Každý štvrťrok je vybratých niekoľko akcií samospráv, ktoré sa bodujú hodnotou od 300 (najlepšie), po -300 (najhoršie). Komárňanské verejné obstarávanie skončilo jasne na čele nielen pre 3. štvrťrok 2012, ale dokonca v celkovo šesťročnej histórii Hodotenia samosprávnych opatrení ide o jeden z najhorších výsledkov (-184).

Konkrétne nám vyčítajú, že “verejné obstarávanie v Komárne, kde verejné súťaže vo viacerých prípadoch nielenže trvajú pridlho, ale vyhráva ich jediná ponuka za cenu omnoho vyššiu, než mesto pôvodne plánovalo.” To vôbec neznie dobre …

Členovia hodnotiacej komisie posúdili ako najhorší náš posledný tender – o čistenie mesta. Ten sa podaril až na štvrtý pokus, pričom cena obstarávania je vyššia o viac ako pol milióna eur, ako mesto plánovalo. Teda miesto 1,68 je to až 2,35 milióna eur.

Hosnotiaca správa ešte spomína ďalšie dva tendre – zimnú údržbu ciest a zber a odvoz komunálneho odpadu. “Obe obstarávania nespája len podobná dĺžka súťaže, či podstatne vyššia víťazná suma, než mestom predpokladaný náklad. Víťazov oboch tendrov spája aj to, že boli totiž jedinými firmami, ktorých ponuka bola obstarávateľom prijatá. Zároveň obe spoločnosti sídlia na tej istej komárňanskej adrese a ani jedna z nich nemá vlastnú internetovú stránku.” 

Komárno zaplatilo za zimnú údržbu cien miesto 355 000 eur až 509 000 spoločnosti Pragokom. Uvidíme, či dnes zvládne prvú menšiu skúšku …

Komentár

Respondenti vnímali konanie komárňanskej samosprávy veľmi negatívne najmä z dôvodu, aby sa predražené a nevysúťažené obstarávania nestali miestnym štandardom (ak sa tak už nestalo). Klientelistický prístup v obstarávaní totiž môže časom významne podlomiť finančné “zdravie” mesta, ktoré v súčasnosti patrí medzi tie menej zadlžené, ale zároveň pôsobiť demoralizujúco na miestnu komunitu.
Kriticky vnímal opatrenie aj Róbert Kičina, riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, podľa ktorého súťaž, do ktorej sa zapojí jeden záujemca, navyše s predraženou ponukou, nie je súťaž. Komárnu, ale aj celej krajine by pomohla intenzívna profesionalizácia verejných obstarávateľov. Mnohé tendre totiž krachujú na neschopnosti obstarávateľov nadefinovať podmienky súťaže.

Podľa Jozefa Jarinu, riaditeľa Komunitnej nadácie Bardejov, žiaľ, nejde o ojedinelý prípad medzi miestnymi samosprávami a na Slovensku ani v iných oblastiach verejného života. Svedčí to o slabej legislatíve, nízkej vymožiteľnosti práva a všeobecnej pasivite a ľahostajnosti k veciam verejným u prevažnej väčšiny občanov. V oblasti verejného obstarávania v miestnych samosprávach dlhodobo absentuje posilnenie právomoci miestnych zastupiteľstiev. Napr. pri schvaľovaní komisie pre verejné obstarávanie nemá miestne zastupiteľstvo kompetenciu ju schvaľovať. Je len na vôli starostu a primátora, či túto komisiu zostaví aj s kolektívnym orgánom – miestnym zastupiteľstvom.

Jozef Čavojecredaktor denníka SME konštatoval, že je až neuveriteľné, koľko verejných obstarávaní v tejto krajine sprevádzajú problémy. Najväčší problém vidí v zákone, keď sa nevyhovujúce pravidlá, nastavené parlamentom, dajú poľahky obchádzať. Neverí, že súčasná vláda to vyrieši a východisko vidí napríklad v tom, že daný zákon vypracuje niekto zvonka, s mnohoročnými skúsenosťami v praxi.

Názor si spraviť ťažké nebude …

Vyjadrite svoj názor