Mesto 2013. 02. 11.

ZŠ Práce s novou strechou, mesto chce pohnúť aj s telocvičňou

Základná škola na Ulici Práce sa pomaly po častiach rekonštruuje. Na začiatku februára odovzdal primátor strechu, nasledovať by mohla telocvičňa, kde je zničená palubovka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekonštrukciu realizovala spoločnosť S.F.H. s.r.o. Nové Zámky. Už 26.11.2012 bola podpísaná zmluva, následne bola staviteľovi a realizátorovi projektu aj odovzdaná. Dohodnutá cena diela v zmysle Zmluvy o dielo č.7/2012 predstavuje čiastku 32 884,40 eur vrátane DPH, táto suma nebude v plnej výške vyčerpaná.

Práce začali už v decembri, no komplikovalo ich počasie. „V prvej polovici januára 2013 prebiehala súbežne demontáž jestvujúcej krytiny a montáž novej z tepelnoizolačných panelov,“ informuje web mesta.

„Napriek nepriaznivému vývoju počasia bola do konca januára 2013 ukončená výmena strešnej krytiny vrátane ukončujúcich klampiarskych prvkov a boli zahájené práce na montáži a dodávke bleskozvodu.“

Stavebné práce boli ukončené 5.2.2013 a následne 6.2.2013 došlo k odovzdaniu a prevzatiu stavby medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Primátor Marek zároveň oficiálne odovzdal do užívania moderné osvetlenie učební, ktoré sponzorsky podporila spoločnosť Phillips. Montáž osvetlenia vykonala firma ImpulzLight. „Nové osvetlenie je šetrné k očiam, poskytuje príjemné a intenzívne svetlo, ktoré však neoslepuje žiakov. Okrem toho je aj energeticky úsporné.“

V roku 2011 prišlo Komárno o už získaný nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ Práce vo výške 1 211 176,54€. Mohlo za to absurdné konanie zo strany komisieKomárno vtedy zlyhalo ako garant správnej aplikácie zákona o verejnom obstarávaní a ‘podarilo sa mu’ porušiť ustanovenia § 26 ods. 2, § 32 ods. 6, § 53 ods. 3 a tiež §9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

ahojkomarno, komarno.sk