Mesto 2011. 05. 28.

Verejné obstarávania mesta na dosah ruky

Web Komárna sa postupne stáva prehľadnejším, stále však zaostáva.

Zmluvy
Nezisková mimovládna organizácia Transparency International
tento rok v marci aktualizovala rebríček stovky najväčších samospráv Slovenska podľa toho, ako kvalitne a prehľadne zverejňujú uzatvorené zmluvy. Vo všeobecnosti organizácia konštatovala, že samosprávy zmluvy zverejňujú neúplne, málo prehľadne a viac z povinnosti, než ako službu občanovi.

http://www.transparency.sk/zmluvy-samospravy/

Forma je problém
Komárno rozhodne nepatrí medzi dravcov vo zverejňovaní zmlúv a informácií. Iba 37 bodov zo 100 je naoko veľmi zlý výsledok, no skutočnosť nie je ‘až tak hrozivá’. Uzatvorené zmluvy totiž mesto ukazuje celé a nezačiernené (začierňujú sa iba osobné údaje fyzických osôb, ako napríklad rodné číslo a číslo občianskeho preukazu).

Problémom je však forma. Sú totiž dve možnosti ako zverejniť zmluvu – ako obrázok, alebo v textovom formáte. Pre informačné a kontrolné potreby stačia aj obrázky, no keby ste chceli text zo zmluvy skopírovať, narazíte na problém. Práve tu stratilo Komárno body, keďže zmluvy zverejňuje vo formáte PDF, v niektorých prípadoch len naskenované a teda sa text kopírovať nedá.

http://www.komarno.sk/obstaravanie/

Ďalšie body stratil web nášho mesta v tom, že sa jednotlivé zmluvy nedajú zoradiť inak ako podľa dátumu uzatvorenia a že ak sa chcete dostať k iným informáciám, ako sú dátum, predmet, či zmluvné strany, musíte si otvoriť jednotlivé zmluvy. Pri niektorých totiž v zozname chýba cena.

Ďalší krok
Ako sme v úvode spomenuli, mesto začína na svojej stránke zverejňovať aj verejné obstarávania – prebiehajúce, ukončené i zrušené. Trochu mrzí, že sa tam zatiaľ nachádzajú iba tie aktuálne a obstarávania z posledných mesiacov nebude možné nájsť inde, ako v archíve vestníkov na http://www.e-vestnik.sk.

http://www.komarno.sk/verejne-obstaravanie_4245.html

Vyjadrite svoj názor