Kultúra 2017. 06. 26.

Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme

Pod týmto názvom podalo Rodičovské združenie pri Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne žiadosť o dotáciu na projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky na relax, oddych ale aj na výchovno – vzdelávací proces priamo v areáli školy.