Kultúra 2014. 04. 02.

Krúžok filmovej tvorby

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Komárne pripravili pre mladých filmových nadšencov „Krúžok filmovej tvorby“.

Pod odborným vedením Mgr. Art. Ota Kurucza z mestskej televízie si záujemcovia o filmovú tvorbu zdokonaľovali a rozširovali svoje zručnosti so zameraním na kameru, zvuk a strih. Krúžok filmovej tvorby sa bude stretávať raz mesačne v priestoroch Tower TV – Strednej priemyselnej školy v Komárne.

film 22

(zdroj a foto: ros-komarno.sk)