Blog 2011. 02. 15.

Kúpalisko sa topí v problémoch!

O problémoch kúpaliska sme vás už neraz informovali. No zdá sa, že pri ignorovaní súdneho nariadenia to nekončí! Hazardujú totiž nielen s exekútorom, ale aj ľudskými životmi!

Problémov ako mrakov
Prvý závažný problém je už spomenuté ignorovanie nariadenia súdu o tom, že dvaja zamestnanci boli prepustení z práce protizákonne. Podnik im samozrejme teda dlží ušlú mzdu za viac ako rok a tiež súdne trovy a poplatky.

Druhým problémom, ktorý sa vynoril je to, že spoločnosť Viator, ktorá kúpalisko prevádzkuje, neodvádza odvody do Sociálnej poisťovne za vyše 30 zamestnancov, hoci im to samozrejme z platu strháva! Táto dlžná suma voči Sociálnej poisťovni dosiahla hodnotu 24 496,37 euro, čo je údaj aktualizovaný 31. 12. 2010. Netreba ani hovoriť, že táto suma každým mesiacom samozrejme rastie!

Ohrozujú životy?
Tretím problémom kúpaliska je nariadenie rozobratia vrtu a následné znefunkčnenie odvzdušňovania. Čo to znamená? Vďaka tomuto ‚zlepšováku‘ sa podľa bývalých zamestnancov dostáva do krytého termálneho bazéna asi 8 kubíkov metánu za hodinu! To je ako by sme v byte otvorili kohútik na plyn a korigovali to vetraním. No a tu sa samozrejme črtá ďalšia otázka- Ako je možné, že pri kontrole úradov bolo všetko v poriadku? Podľa zainteresovaných to bolo preto, lebo merania prebehli neodborne a pri prázdnom bazéne

Tieto prípady ukazujú že pokiaľ sa nestane katastrofa vo forme nebodaj výbuchu, tak nás to bude stáť ‚len‘ veľmi veľa peňazí. A ak ešte trosku počkáme, tak vďaka exekučným konaniam, ktoré reálne hrozia, prídeme o ešte väčšie peniaze. Podľa našich odhadov sa momentálny dlh môže navýšiť ešte o ďalšiu tretinu, čo budú iba náklady na exekútora!

Ako k tomuto môže dojsť?
Začalo sa to rozdelením MPCR na tri podniky Viator s.r.o., Calor s.r.o. a Comorra Service. To je trikrát toľko nákladov na bežný chod. No malo to aj svetlé stránky- Vedenie mesta malo k dispozícii tri nove pozície riaditeľov a oveľa menší prehľad o financovaní jednotlivých podnikov. Prvý krok na zneprehladnenie bol na svete. Ako to šlo ďalej?

Generátori ponechané napospas počasiu

No naspäť k Viatoru, tu sa vystriedalo viac ľudí. Riaditeľov mali podľa nášho zdroja vyberať podľa známosti, výberové konania pritom pomenoval ako len krásne divadlo. Prvý, kto vyhral, bol Marian Molnár, ďalší v poradí Ing. Szabo Zoltán a posledná súčasná riaditeľka Mgr. Katarína Dobaiová.

Okrem vedenia je tu však aj dozorný organ, ktorý by mal dohliadať na to, aby sa takéto veci nestali. Trojčlenná dozorná rada (ktorá dodnes nekonala) v zastúpení: Mgr. György Batta,  Mgr. Ľudovít Gráfel a Mgr. Béla Keszegh, ktorý keď sa dozvedel, čo sa deje v podniku, vzdal sa jednostranne funkcie – ale mestské zastupiteľstvo o tom nehlasovalo, takže aj on je stále zodpovedný za to, čo sa dialo a aj sa deje. Dvaja z nich sú dokonca poslancami mestského zastupiteľstva a mali teda priamy vplyv ako na voľbu riaditeľky a na kontrolu jej činnosti…

Vyjadrite svoj názor