Mesto 2012. 03. 30.

Lekára komárňanského detského oddelenia doktora Gauliedera ocenili za záslužnú odbornú činnosť

Na Pediatrickej konferencii v Bratislave v týchto dňoch prevzal ocenenie MUDr. Jozef Gaulieder, lekár detského oddelenia komárňanskej nemocnice, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL.

Doktorovi Gauliederovi ocenenie za záslužnú odbornú činnosť odovzdal predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti prof. MUDr. T. Šagát, CSc.

Toto ocenenie je udeľované osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju slovenskej pediatrie. „MUDr. Jozef Gaulieder vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju lekársku kariéru začal v roku 1967 v komárňanskej nemocnici. Dvadsaťtri rokov bol primárom detského oddelenia v nemocnici Komárno a okresným odborníkom pre pediatriu“, uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

„Tiež som získal atestácie I. a II. stupňa z pediatrie. Počas svojej dlhoročnej kariéry som získal mnohé vyznamenania a ocenenia, aktívne som sa zúčastňoval prednášok a seminárov na Slovensku aj v zahraničí. Som čestným členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Veľmi si vážim ocenenie mojej celoživotnej práce. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým kolegom, s ktorými som počas mojej kariéry spolupracoval, lekárom aj sestričkám na detskom oddelení, aj ostatným spolupracovníkom“, povedal k oceneniu MUDr. Jozef Gaulieder.

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 105-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre cca 107 tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno.

Vyjadrite svoj názor