Šport 2014. 03. 04.

Lyžiarsky výcvik žiakov Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne

Žiaci Gymnázia Hansa Selyeho sa každý rok zúčastnia lyžiarskeho výcviku v Gerlitzen v Rakúsku.

Prišiel ten veľmi očakávaný deň. Dňa 27. Januára 2014 naši druháci nastúpili do autobusu a vyrazili do Rakúska. Čakala na nich dlhá cesta, ktorá trvala 6 hodín. Hneď prvý deň sa žiaci rozdelili do skupín podľa úrovne lyžiarskej zdatnosti. Celý čas sa im venovali učitelia, ktorí dosiahli cieľ kurzu – „nelyžiarov“ naučili lyžovať sa a „lyžiarom“ pomohli zlepšiť techniku.

Žiaci splnili počas dňa nielen výcvikový plán, ale aj denný režim. Strava bola zabezpečená formou švédskych stolov. Nakoľko lyžiarsky svah bol ďaleko od ubytovania 10 km, museli cestovať autobusom. Lyžiarskemu výcviku prialo aj počasie. Okrem výbornej lyžovačky si žiaci každý deň užili aj rôzne súťaže v rámci voľných programov. Počas výcviku bola medzi žiakmi vynikajúca atmosféra s mnohými zážitkami a novými skúsenosťami.

Všetkým žiakom patrí veľká pochvala za snahu a pokrok v zdolávaní lyžiarskych zjazdoviek.

PaedDr. Annamária Komárová