Región Dél-komárom 2021. 03. 19.

Maďarský Komárom sa obohatil o novú sochu

Výroby kovovej sochy sa chopil Attila Márkos, ktorý sa predtým venoval práci s keramikou ale s jeho menom sa spájajú aj rôzne sochy umiestnené na verejných priestranstvách. S jeho prácou je možné sa stretnúť aj v jazdiarni v Tate a v Komárome. Sochár má už detstva blízko ku koňom a tak sa mu týmto dielom splnil sen.

„Skutočnou výzvou bolo, že niektoré časti sochy museli byť položené na zemi a potom mohli byť tieto malé časti umiestnené pomocou nakladača. Do hotového diela bolo zapracovaných 300 kg železa,“ vysvetlil Attila Márkos.

Socha bola pripevnená v troch bodoch na červenú vápencovú skalu, ktorú ponúkol a na miesto dopravil Attila Budai. Konečnú farbu získala skala po nanesení špeciálneho náteru.

„V práci som sa snažil ilustrovať a zdôrazniť svalové tóny v pohybe. Aj keď túto prácu považujem za dokončenú, stále pracujem, pretože ktokoľvek ju vytvorí, vždy sa snaží vytvoriť niečo nové, krajšie, lepšie, ušľachtilejšie,“ uviedol umelec. Attila Márkos daroval túto sochu Komáromu.

Zdroj: komarom.hu