Región Dél-komárom 2022. 07. 29.

Maďarský úsek cesty 13 sa dočkal obnovy

Spoločnosť Magyar Közút Nonprofit Zrt. začala začiatkom tohto roka s obnovou 5,5-kilometrového úseku predmetnej hlavnej cesty medzi kruhovým objazdom Južný Komárom a diaľnicou M1. Poslankyňa Czunyiné ráno 27. júla odovzdala na tlačovej konferencii cestu, ktorá bola dokončená výlučne z maďarských zdrojov a stála 1,4 miliardy forintov za spoločnosti primátora Attilu Molnára a Attilu József Szilvaiho, generálneho riaditeľa Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Attila Molnár, primátor Komáromu, uviedol, že rekonštrukcia cesty bola nevyhnutná z dôvodu zvýšenej premávky pri prejazde na most Monoštor. Investícia je zároveň dôležitá pre cestovný ruch  a  priemyselný park aj z hľadiska dostupnosti. Modernejšia doprava jednoznačne pritiahne viac investorov.

Poslankyňa Czunyiné Judit Bertalan poďakovala cestárom za štvormesačnú trpezlivosť a zdôraznila, že vďaka tejto investícii sa bude dať jazdiť po kvalitnej ceste. Vládny splnomocnenec zodpovedný za hospodársky rozvoj regiónu severozápadného Maďarska dodal, že v súčasnosti prebieha plánovanie výstavby koridoru medzi Komárom-Székesfehérvár-Sárbogárd, ktorý má celoštátny význam a slúži aj pre európsku dopravu. Trasa 13 sa nestala dvojprúdovou, pretože fázy plánovania M81 sú pokročilé, sú nad rámec rokovaní o trase.

József Attila Szilvai, generálny riaditeľ Magyar Közút Nonprofit Zrt., pri odovzdávaní uviedol, že v rámci tejto investície bola odstránená stará nášľapná vrstva a následne boli na hlavnú cestu inštalované tri vrstvy asfaltu s hrúbkou 14 centimetrov, ktoré trvalo štyri mesiace. V kruhovom objazde boli odfrézované a vyasfaltované dve vrstvy deväťcentimetrového asfaltu. Na šesťdesiatmetrovom úseku sa kvôli zosuvu medi obnovil povrch vozovky výmenou celej konštrukcie trate. Špecialisti zrekonštruovali lavičky cestného úseku, autobusové zastávky, križovatkové obrubníky a stredové ostrovčeky, ako aj križovatkový most cez diaľnicu M1. Po ukončení prác bolo vymaľované značenie chodníkov, osadené nové reflexné značky a nové dopravné značenie.

Novozrekonštruovaný úsek cesty zabezpečuje prepojenie medzi diaľnicou M1 a dvestohektárovým priemyselným parkom v Komárome. Prejazdnosť je podľa údajov o premávke enormná, denne ňou prejde osemtisíc vozidiel, z toho 1500 kamiónov. Niekedy cez nový most Monostor cez jeden deň prejde až tri tisícky áut.

(Zdroj: na základe článku MTI / komarom.hu)