Kultúra 2016. 11. 30.

Matematické vedecké podujatia v Gymnáziu Hansa Selyeho

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne organizovalo počas novembra dve vedecké podujatia v oblasti matematiky, ktoré majú už bohatú históriu a v živote školy zohrávajú dôležitú úlohu.