Kultúra 2016. 11. 30.

Matematické vedecké podujatia v Gymnáziu Hansa Selyeho

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne organizovalo počas novembra dve vedecké podujatia v oblasti matematiky, ktoré majú už bohatú históriu a v živote školy zohrávajú dôležitú úlohu.

img_0759

18-20. novembra 2016 sa konal XXIV. ročník Matematického stretnutia stredoškolákov pomenovaného po Károlyovi Nagyovi. Podujatie organizovalo Gymnázium Hansa Selyeho a Stredná priemyselná škola v Komárne. Na slávnostnom otvorení trojdňového podujatia odovzdali Maďarskú matematickú cenu pre najtalentovanejších žiakov. Slávnostného programu sa zúčastnil László Stubendek, starosta Komárna, Ján Vetter, riaditeľ Strednej priemyselnej školy a Imre Andruskó, riaditeľ Gymnázia Hansa Selyeho. Na otváracom programe spoluúčinkovala aj žiačka gymnázia Dalma Fehér.

img_0762

Hlavní organizátori podujatia, István Keszegh, Katalin Horváth a Erzsébet Fehér zabezpečili pre účastníkov akcie rôzne zaujímavé prednášky z oblasti matematiky. Prednášky pripravili pre rôzne vekové kategórie, ale aj pre učiteľov. Okrem vedeckých prednášok program tvorila aj prehliadka mesta, odborné besedy, resp. kultúrny program v piatok večer, v rámci ktorého odznela monodráma Pétera Siposhegyiho v podaní divadelného umelca Imre Borárosa. Na predstavení spoluúčinkoval aj Péter Tarics.

img_0765

  1. novembra 2016 sa v Gymnáziu Hansa Selyeho konala tradičná Matematicko-fyzikálna súťaž Istvána Cornidesa. Súťaž slávnostne otvoril Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia. O Istvánovi Cornidesovi, po ktorom je pomenovaná súťaž, spomienkový prejav predviedol dr. László Morvay, docent Katedry fyziky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na slávnostnom otvorení súťaže spoluúčinkovali terajší aj bývalí učitelia gymnázia, Dr. József Kalácska a Katalin Horváth.

img_0774

V predpoludní prebiehala matematická, neskôr fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci maďarských škôl Slovenska a Maďarska: Benediktínske gymnázium v Pannonhalme, Gymnázium Józsefa Eötvösa v Tate, Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove, Stredná priemyselná škola v Komárne, Súkromné gymnázium s VJM v Dunajskej Strede, Gymnázium s VJM v Dunajskej Strede, Gymnázium sv. Štefana v Budapešti a Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne.

-Orsolya Vajányiová-

img_0785 img_0787