Kultúra 2016. 09. 26.

Matematicko-fyzikálny deň Bonifáca Gidróa v Gymnáziu Hansa Selyeho

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne už 24. krát zorganizovalo matematicko-fyzikálny deň pomenovaný po Bonifácovi Gidróovi, ktorý sa konal 16. septembra 2016 v slávnostnej aule gymnázia. Pri príležitosti tohto podujatia žiaci a učitelia mali možnosť vypočuť si viaceré prednášky z oblasti fyziky a matematiky.

Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ gymnázia, Imre Andruskó. Nasledovne RNDr. Aba Teleki a jeho odborný asistent Mgr. Boris Lacsny, pracovníci nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa predviedli zaujímavé javy vo fyzike.

Paralelne s prednáškou fyziky sa konali aj prednášky z matematiky, ktoré organizovali predmetové komisie matematiky a informatiky. Prvým prednášajúcim bol Attila Édes, učiteľ našej školy, ktorý podal výklad o okázalých matematických transformáciách. Po ňom nasledovala Katalin Horváth, učiteľka nášho gymnázia, ktorá vyhodnotila vstupné testy prvákov z matematiky.

Začiatky tohto podujatia siahajú do roku 1993, keď bývalý riaditeľ školy, dr. Barnabás Ipóth a zosnulý učiteľ školy, György Oláh založili tradíciu matematicko-fyzikálneho dňa na našej škole. Podujatie venovali bývalému učiteľovi školy, Bonifácovi Gidróovi, ktorý v rokoch 1920-1939 bol aj riaditeľom gymnázia.

Podujatie má od začiatku veľký úspech medzi záujemcami, akciu každoročne navštívi zhruba 100 žiakov, resp. pedagógovia okolitých miest.

Orsolya Vajányiová

(Foto: RNDr. Árpád Holczhei)

img_0234 img_0241 img_0243 img_0244 img_0245 img_0246 img_0247