Mesto 2014. 04. 28.

Medzi najlepšími sestrami v kraji až dve sú z Komárna

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vo štvrtok ocenil najlepších zdravotníkov, ktorí na svojich pracoviskách pomáhajú zmierňovať utrpenia chorých, prípadne sa priamo zaslúžili o záchranu života pri nehodách, či ťažkých ochoreniach.

Odborné komisie vyberali tých najlepších pracovníkov z desiatok nominácií z celého kraja. Hodnotené boli štyri kategorie: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a čin roka. Napokon si ocenenie z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzalo 12 najlepších zdravotníkov.

V kategórii Sestra odborná porota za najlepšie vybrala tri zdravotníčky. Ocenenie získala aj námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo vo Všeobecnej nemocnici v Komárne Zlatica Halmová a riaditeľka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Anjelské ruky v Komárne Daniela Kallós Belokostolská.

Zdravotníci roka 2013 1

Víťazkám gratulujeme a prajeme im veľa pracovných i osobných úspechov.