Kultúra 2017. 01. 24.

Medzinárodná súťaž matematiky a fyziky Istvána Cornidesa v Gymnáziu Hansa Selyeho

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne každoročne usporiada Medzinárodnú súťaž matematiky a fyziky I. Cornidesa. Súťaž sa v tomto školskom roku konala dňa 25. novembra 2016 v aule našej školy.

Rozdelená bola na 2 časti. Študenti v 1. časti mali za úlohu vyriešiť tri príklady z matematiky, v 2. časti tri príklady z fyziky. Súťaž slávnostne otvoril Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia. O Istvánovi Cornidesovi, po ktorom je pomenovaná súťaž, spomienkový prejav predviedol dr. László Morvay, docent Katedry fyziky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na slávnostnom otvorení súťaže spoluúčinkovali terajší aj bývalí učitelia gymnázia, PaedDr. József Kalácska a Katalin Horváth.

Cornides8

V predpoludní prebiehala matematická, neskôr fyzikálna súťaž, ktorej sa zúčastnili študenti maďarských škôl Slovenska a Maďarska: Benediktínske gymnázium v Pannonhalme, Gymnázium Józsefa Eötvösa v Tate, Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove, Stredná priemyselná škola v Komárne, Súkromné gymnázium s VJM v Dunajskej Strede, Gymnázium s VJM v Dunajskej Strede, Gymnázium sv. Štefana v Budapešti a Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne.

Výsledky súťaže boli vyhlásené dňa 23. januára pod vedením Katalin Horváth, vedúcej predmetovej komisie matematiky. Ceny odovzdali: dr. Edit Neszmélyi v mene rodiny Cornidesových, Imre Andruskó, riaditeľ Gymnázia Hansa Selyeho, Ing. Štefan Langschadl a PaedDr. József Kalácska v mene Združenia absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne.

Cornides7

Zo zúčastnených škôl 1. miesto získalo Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
2. miesto získalo Szent István Gimnázium – Budapest
3.miesto získalo Gymnázium Józsefa Eötvösa v Tate

IV. ročník

  1. miesto Csenger Géza – Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
  2. miesto Adorján Dániel – Szent István Gimnázium, Budapest
  3. miesto Elek Máté – Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno

III. ročník

1-2. miesto    Édes Lili – Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
1-2. miesto    Krisztik Bálint – Gymnázium Józsefa Eötvösa v Tate
3. miesto Matyasi Lilla – Szent István Gimnázium, Budapest

II. ročník

4. miesto Bukor Benedek Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
5. miesto Csabai Bendegúz Szent István Gimnázium, Budapest
6. miesto Molnár Mátyás Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno

I. ročník

  1. miesto Pinke Andrea Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno
  2. miesto Tringer Máté Benediktínske gymnázium v Pannonhalme
  3. miesto Jánosdeák Márk Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Komárno

Víťazom srdečne gratulujeme!

PaedDr. Zsuzsanna Králik

Cornides6 Cornides4 Cornides3 Cornides2 Cornides1