Mesto 2022. 03. 10.

Mesto Komárno a miestni občania podávajú pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny

Hlavnou témou štvrtkovej (10. 03. 2022) tlačovej konferencie na mestskom úrade v Komárne bola otázka ohľadom Ukrajinských utečencov. Hlavnými aktérmi diskusie boli primátor mesta Komárno Béla Keszegh, prednosta okresného úradu Komárno Pál Banai Tóth a riaditeľka úradu sociálnych vecí a rodiny Darina Nagyová. Zúčastnili sa aj koordinátor krízovej situácie Igor Kováč a Adrianna Koncz, vedúca sociálneho oddelenia, ktorá sa zároveň zaoberá koordináciou pomoci pre Ukrajincov.

„Podľa aktuálnych informácií, ktoré sú pre nás dostupné cez centrálny register obyvateľstva, sa v Komárne a jeho okolí nachádza 80 až 100 ľudí, ktorí počas aktuálnej situácie pricestovali z Ukrajiny. O štatút dočasného útočiska je potrebné požiadať v Nových Zámkoch, avšak niekoľko ľudí sa rozhodne zostať práve v Komárne z toho dôvodu, že tu majú rodinných príslušníkov alebo známych,“ hovorí na úvod primátor Keszegh. Vyššie spomenutý počet ľudí tvoria ženy s deťmi, príchod starších ľudí je veľmi ojedinelý a muži ostávajú na Ukrajine. Mesto je pripravené poskytnúť pomoc aj tehotným ženám a deťom bez rodičov alebo rodinných príslušníkov. „Títo ľudia nežiadajú finančnú pomoc a nechcú tu byť len tak. Majú chuť pracovať a učiť sa jazyk,“ dodáva Keszegh.

„Napríklad počas dnešného rána prešlo cez slovensko-ukrajinské hranice približne 150-tisíc ľudí, o štatút dočasného útočiska požiada približne 1-2% týchto ľudí, väčšina ľudí pokračuje do ďalších európskych štátov,“ informuje prednosta okresného úradu Komárno, Pál Banai Tóth, ktorý už niekoľkokrát vycestoval na spomínané hranice.

Mesto pripravuje pomoc a logistiku vo viacerých oblastiach a tými sú najmä ubytovanie, školstvo, materiálna pomoc, integrácia do spoločnosti a finančná pomoc zo strany štátu. Pripravuje sa aj slovensko-anglicko-ukrajinské tlačivo, ktoré bude obsahovať základné informácie o užitočných miestach a inštitúciách v Komárne, ktoré budú potrebné pre utečencov. Okrem toho, väčšina Ukrajincov rozpráva aj po anglicky a slovensky hovoriaci sa s nimi tiež budú vedieť dohovoriť.

Mesto urobí všetko pre to, aby týmto ľuďom uľahčilo integráciu do spoločnosti. Na základe tohto sa plánujú rôzne aktivity v centre voľného času a rôznych školách, ktoré budú slúžiť pre deti nie len na výučbu slovenského jazyka, ale aj na zábavu a vyplnenie voľného času. „Pre dospelých budú ponúknuté všetky dostupné voľné pracovné miesta v Komárne a bezprostrednom okolí,“ informuje riaditeľka úradu sociálnych vecí a rodiny v Komárne, Darina Nagyová.

Nemocnica je pripravená ošetriť všetkých prišelcov. Tí, ktorí na Slovensku požiadajú o štatút dočasného útočiska majú nárok na bezplatné lekárske ošetrenie, v prípade potrebných laboratórnych vyšetrení u tehotných žien alebo akútnych prípadov, hradí náklady štát.

Pomocnú ruku v prípade ubytovania ponúklo množstvo strán či už jednotlivé rodiny alebo hotely či penzióny. Samospráva rokuje aj o možnosti ubytovania v hoteli Panoráma, na študentských internátoch alebo v ubytovacích priestoroch kajakárne. Ak máte možnosť u seba niekoho ubytovať, tak viac informácií nájdete TU.

Tí, ktorí chcú materiálne pomôcť, môžu potravinové balíčky odovzdať v budove mestskej polície 24 hodín denne. Vítané sú najmä trvanlivé potraviny (nenáročné na prípravu), hygienické potreby a deky. Lieky a oblečenie nie sú potrebné. Primátor Keszegh zdôraznil, že materiálna pomoc vyzbieraná v Komárne bude aktuálne najmä pre tunajších utečencov, nakoľko Slovenský červený kríž informoval, že na hraniciach majú všetkého dostatok.

Primátor Keszegh na záver vyzýva občanov, aby boli obozretní, nakoľko sa na internete a sociálnych sieťach rozmohli rôzne falošné finančné zbierky. „Mesto zatiaľ nerobilo žiadnu koordinovanú finančnú zbierku a svoje sily skôr chceme sústrediť na to, aby sme pre týchto ľudí zabezpečili dôstojné podmienky v Komárne. Ak to bude potrebné, tak mesto vyčlení financie na tieto potreby, pričom v spolupráci s občanmi sa snažíme čo najlepšie pomáhať.“