Mesto 2021. 01. 22.

AKTUALIZOVANÉ: Mesto zabezpečilo možnosť registrácie na víkendové testovanie

Mesto Komárno, podľa najnovších informácií, predsa len zabezpečí možnosť registrácie na testovanie, ktoré bude prebiehať túto sobotu a nedeľu (23. a 24. januára). Registrácia je možná len na vyhradených odberných miestach.

Mesto počas týždňa oznámilo, že na víkendové testovanie na koronavírus covid-19 pripravilo 30 odmerných miest. Možnosť registrácie v tom čase nebola potvrdená, dnes už vieme, že na vybrané miesta je táto služba zabezpečená.

Registrácia je tak možná z 30 odberných miest na piatich, a to:

  • Základná škola ul. Eötvösova 39
  • Základná škola ul. Rozmarínova 1
  • Združená škola obchodu a služieb, ul. Budovateľská 31
  • Základná škola ul. Komenského 3
  • Športová hala, ul. Športová 1

Pre tento účel bola vytvorená dvojjazyčná stránka https://kntest.sk/. Pre úspešnú registráciu je potrebné zadať základné údaje, vrátane emailovej adresy, kde dostanete potvrdenie registrácie a presný termín.

Ak by sa Vám nepodarilo zaregistrovať na niektoré z piatich odberných miest, tak stále sú dostupné mieste, kde je možné ísť bez registrácie. Na webovej stránke mesta budú pravidelne zverejňované čerstvé informácie o čakacích dobách na jednotlivých odberových miestach. S týmto súvisiace informácie môžete získať aj na tel. čísle 159.

AKTUALIZOVANÉ: Počas piatka sa pridali ďalšie 3 odberné miesta. Aktuálny stav a rozloženie miest na testovanie s registráciou je nasledovné:

Základná škola ul. Eötvösova 39 – 2 odberné stanice
Základná škola ul. Rozmarínova 1
Združená škola obchodu a služieb, ul. Budovateľská 31 – 2 odberné stanice Základná škola ul. Komenského 3
Športová hala, ul. Športová 1 – 2 odberné stanice

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város