Mesto 2011. 01. 26.

Mestský podnik prepúšťal neoprávnene, potvrdil to súd

Dvoch zamestnancov spoločnosti Viator s.r.o., prevádzkujúcej kúpalisko, hotel Panoráma a priľahlý auto-capning, prepustili neprávoplatne, potvrdil to aj súd, no poškodení sa stále nedočkali kompenzácie.

V decembri roku 2009 boli krátko po sebe na okresný súd doručené dve žaloby voči spoločnosti Viator s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je mesto Komárno. Podali ju dvaja bývalí zamestnanci, ktorí  dostali výpoveď v ten istý deň, konkrétne 19.10.2009, formou okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu hrubého porušenia pracovnej morálky. Súdu síce trvalo rozhodnutie viac ako rok, no dal za pravdu dvom zamestnancom, ktorí trvali na tom, že boli prepustení neoprávnene.

Súd nariadil spoločnosti preplatiť trovy konania, vziať poškodených späť do zamestnania, ako aj preplatiť ušlú mzdu. Rozhodnutie bolo v jednom prípade známe už polovici decembra, doteraz však konateľka spoločnosti ignoruje rozhodnutie súdu a do týchto chvíľ nie sú s poškodenými obnovené zamestnanecké pomery. Snažili sme sa dopracovať k vyjadreniu konateľky Katalin Dobai, no bohužiaľ márne.

TEXT: Tomáš Kottra
FOTO: ilustračné

Vyjadrite svoj názor