Mesto 2015. 08. 06.

Mestský úrad – zmenený pracovný čas

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. na Mestskom úrade v Komárne bude upravený pracovný čas skrátením pracovného času.

Týmto oznamujeme ctenej verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade v Komárne na základe pokynu Prednostu Mestského úradu Komárno v termíne od 05. 08. 2015 do  08.08.2015 vrátane sa menia nasledovne:

od 8.00 hod. do 13.00 hod.

-Mesto Komárno-