Kultúra 2015. 05. 14.

Mládež spieva 2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 6. mája 2015 v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne 46. ročník krajskej postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2015. Súťažilo sa v kategórii detských speváckych zborov.
Predstavili sa: Spevácky zbor a komorná inštrumentálna skupina Gymnázia J. Selyeho v Komárne, Detský spevácky zbor DÚHA pri Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre, Detský spevácky zbor PRIMULA pri Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove a Detský spevácky zbor Schola Mariana zbor „veľkých“ pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v Komárne. Ďalej vystúpili Detský spevácky zbor malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne a Detský spevácky zbor malých pri Cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Súťažná prehliadka Mládež spieva je súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu detí, ktorou si jej účastníci všetkých typov škôl vytvárajú a upevňujú kultúru osobnosti moderného človeka. Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestoru na zdokonaľovanie. Pre pedagógov je ideálnym priestorom k realizácii pedagogicko-výchovných cieľov.

Výsledková listina

kategória „veľkých“ zborov

Detský spevácky zbor „veľkých“ Schola Mariana s VJM v Komárne
Zlaté pásmo s pochvalou poroty – postup na celoštátne kolo
Cena za najlepší výkon
Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Korepetítorka: Cintula-György Katalin

Detský spevácky zbor DÚHA pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
Zlaté pásmo s pochvalou poroty – postup na celoštátne kolo
Cena za interpretáciu diel slovenských autorov
Dirigentka: Mgr. Mária Mišunová
Korepetítorka: Zuzana Babuljaková

Detský spevácky zbor PRIMULA pri ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove
Zlaté pásmo
Dirigentka: Mgr. Rolanda Hanza
Korepetítorka: Mgr. Eva Cucorová

kategória „malých“ zborov

Detský spevácky zbor malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne
Zlaté pásmo
Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik
Korepetítorka: Mgr. Eva Pásztor

Detský spevácky zbor „malých“ pri CZŠ Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Zlaté pásmo
Dirigentka: PaedDr. Andrea Urbánová
Korepetítorka: Mgr. Andrea Šajtošová
Oceneným DSZ srdečne blahoželáme!

 

– Arpád Szabó – 
Regionálne osvetové stredisko v Komárne

 

Vyjadrite svoj názor