Blog 2014. 05. 30.

Momentky z minulosti: Vodárenská veža prežíva novú mladosť

Z historického hľadiska bol komárňanský vodovod jeden z najstarších po Bratislave a Trenčíne. Vežový vodojem je najstarší svojho druhu na území západného Slovenska. Pôvodne pokryl potreby vody celého mesta Komárno, aj obce Új Szőny (mestská časť Komáromu-MR).

Najstarší na území Západného Slovenska
Najstarší na území Západného Slovenska

Povolenie na projektovanie vodojemu bolo vydané 8.5.1900. Projekty vypracoval v máji 1901 Zarka Elemér, ktorý bol kráľovským inžinierom v Budapešti. Zahájenie výstavby samotného objektu vodojemu bolo v roku 1901 a do prevádzky bolo uvedené 15.8.1902

Okolo veže sa dalo výborne oddychovať
Okolo veže sa dalo výborne oddychovať

Veža je vysoká 28 metrov a jej celkový objem nádrže je 500 kubických metrov.

Historická panoráma na centrum mesta
Historická panoráma na centrum mesta

Začiatkom minulého storočia sa priestor pri veži volal Ráckert (Srbská záhrada) a bolo tu futbalové ihrisko družstva 1. KFC Komárom.

Futbalové ihrisko 1. KFC Komárno
Futbalové ihrisko 1. KFC Komárom

Z dôvodu zvýšených tlakových pomerov vo vodovodných potrubiach však už nie je v prevádzke, avšak stále je udržiavaná v prevádzkyschopnom stave.

Dominanta mesta je stále vo funkčnom stave.
Dominanta mesta stále je vo funkčnom stave. (foto: visitkomarno.sk)

Stavebno-technický stav budovy možno charakterizovať ako dobrý, je to tehlová murovaná stavba staticky nenarušená. Obnova exteriéru sa previedla v roku 1973. Rekonštrukcia technologického zariadenia (výmena poškodeného potrubia) bola prevedená v rr.1965-66.

V roku 2014 Vodárenskú vežu v Komárne čaká úplne iná rekonštrukcia. Komárňanskí lokalpatrioti stratili trpezlivosť a pustili sa do práce. Načase a vďaka im!

Rok 2014, začiatok nového letopočtu pre komárňanskú Vodárenskú veže
Rok 2014, začiatok nového letopočtu pre komárňanskú Vodárenskú vežu

Máte nápad, alebo nové témy? Pošlite nám ich na e-mailovú adresu info@ahojkomarno.sk.