Región Dél-komárom 2023. 03. 16.

Na ostrove Svätého Pavla sa návštevníci môžu tešiť na nový turistický chodník

Nezisková organizácia (Dél-)Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. požiadala miestnych odborníkov na ochranu prírody, aby vyvinuli nový systém informačných tabúľ. Inštalačné práce by mali byť ukončené začiatkom leta.

Márton Juhász, špecialista na ochranu životného prostredia, jeden z poradcov ohľadom informačných tabúľ, povedal, že téma infobodov nadväzuje na lokality prvého miestneho ochranárskeho chodníka, ktorý vznikol o desaťročia skôr vďaka miestnemu poľovníkovi Péter Barasso.

Náučný chodník v oblasti sústavy Natura 2000 predstavuje, les obrovských stromov, ktoré možno nájsť na mieste, vzácne alebo chránené druhy rastlín žijúce na ostrove, cicavce žijúce na zemi, vo vode a vo vzduchu, vtáctvo na Dunaji, obojživelníky, plazy, hmyz, ktorý sa tu vyskytuje.

Vytvorením náučného chodníka, ktorý bude pripravený na turistickú sezónu, sa zavŕši trojročný proces, počas ktorého sa pokúsia predstaviť zelené lokality Komáromu na viacerých miestach. Ako prvý krok sa vytvorila v roku 2021 ZöldKomárom aplikácia, ktorá je určená na prezentáciu prírodných hodnôt Komáromu.

Mobilnú aplikáciu vyrobenú zo zdrojov verejnej súťaže možno bezplatne stiahnuť z obchodu Google Play a AppStore. Vďaka nej môžeme spoznať ochranu prírody a zelené plochy Komáromu, vrátane miestnych chránených lokalít, rastlinných a živočíšnych druhov. Aplikácia nám predkladá množstvo zaujímavých informácií a faktov. Aplikácia nám okrem iného umožňuje otestovať si svoje vedomosti aj formou hravého kvízu. Okrem toho bude podľa plánov čoskoro k dispozícii aj brožúra ochrany prírody Zöld Komárom a súčasný náučný chodník bude možné vyskúšať od začiatku leta, dodal Gábor Radics, konateľ spoločnosti Városmarketing Kft.

Zdroj: Komarom.hu