Mesto 2012. 12. 18.

Najvyšší podiel zahraničných študentov majú na teológii v Komárne

Zahraničných študentov na slovenských vysokých školách najviac láka štúdium lekárskych vied.

Najviac zahraničných študentov na slovenských vysokých školách navštevuje fakulty zamerané na lekárske vedy. Prím v oblasti najvyššieho podielu zahraničných študentov však drží Fakulta reformovanej teológie komárňanskej Univerzity Jána Selyeho.

Uvádzajú to závery Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v jej hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl za rok 2012. Hodnotiaca správa ARRA uvádza, že na Fakulte reformovanej teológie UJS v Komárne študuje až 41 percent zahraničných študentov.

Podľa ARRA je tento jav s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený geografickým umiestnením fakulty. Správa tiež uvádza skutočnosť, že práve táto fakulta vykazuje najnižší počet študentov na učiteľa.

Z hľadiska internacionalizácie štúdia je najvyšší počet zahraničných študentov na vysokých školách s lekárskym a farmaceutickým zameraním.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Lekárska fakulta UK v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK majú 24- až 29-percentný podiel zahraničných študentov, ktorý sa medziročne zvyšuje. Správa ARRA však pripomína, že ide o výnimku v slovenskom vysokoškolskom prostredí, keďže priemerne majú fakulty slovenských univerzít až desaťnásobne menej zahraničných denných študentov.

Na spomínaných troch fakultách študuje polovica zo všetkých cudzincov na slovenských vysokých školách.

Vyjadrite svoj názor