Mesto 2014. 02. 03.

Naša škola je Rozmarínka

My rodičia chceme dať svojim deťom len to najlepšie. Dôsledne vyberáme najlepšie oblečenie, najkvalitnejšie potraviny, najvhodnejších kamarátov, najlepšie príležitosti na ich rozvoj. Nie vždy je to vyberanie jednoduché a nie vždy máme vopred zaručený výsledok. Preto sú naším údelom večné obavy a pochybnosti. Veď reparát nemáme k dispozícii.

My už rozhodovanie o výbere školy máme za sebou. Našou školou sa stala Rozmarínka. Vyberali sme si ju rôzne. Niektorí z nás zbierali referencie, iní sa boli v školách pozrieť , ďalší zapísali dieťa do školy, do ktorej chodili oni sami, či ich staršie deti a iní dali dieťa jednoducho do školy, ktorá je najbližšia k ich bydlisku v duchu hesla „vyskúšame a uvidíme“. No nech už sme boli ovplyvnení tým či oným, faktom je, že sme si vybrali a závisí aj od nás, či naša škola bude svojich žiakov – naše deti formovať alebo deformovať.

My rodičia sme pre deti najbližšími vzormi a aj v živote školy zohrávame nezastupiteľnú úlohu bez ohľadu na to, či sme aktívni alebo pasívni. Veď naše deti trávia v škole podstatnú časť svojho života. Pestujú si v nej svoje návyky, prístup k životu, k vzdelaniu a k spolupatričnosti s ľuďmi, s ktorými budú po zvyšok svojho života žiť a spolupracovať.Je nás veľa, nie sme rovnakí a máme rozličné očakávania. Pocit bezpečia našim deťom pri ich výchove a vzdelávaní však môžeme zabezpečiť svojím záujmom a otvorenou spoluprácou so školou.

Škola by mala s rodičmi skutočne spolupracovať a nie iba formálne deklarovať záujem a partnerstvo, aby sme sa vedeli rozumne dohodnúť a spoločne vytvoriť deťom príjemné a podnetné prostredie aj v bežnej sídliskovej škole.Sme radi, že v takomto duchu je vedené aj pôsobenie našej základnej školy.

Naša škola ponúka svojim žiakom množstvo zmysluplných aktivít s využívaním rôznorodých aktivizujúcich prostriedkov: problémové vyučovanie, skupinovú prácu, objavovanie sveta cez zážitkové učenie, prácu na krátkodobých aj dlhodobých projektoch, prezentačné činnosti, súťaže. Deti sa čoraz aktívnejšie podieľajú na organizácii vyučovania a prostredníctvom novovytvoreného žiackeho parlamentu aj na riadení a smerovaní školy. Veríme, že záujem našich detí o vzdelávanie posilní nové vybavenie chemickej, fyzikálnej a technickej učebne a pozitívnu pracovnú atmosféru podporí aj projekt Škola priateľská k deťom, do ktorého sa naša škola v tomto roku zapojila.

Teší nás, že snahou Rozmarínky sa pomaly, ale isto stáva netvoriť školu pre naše deti, ale tvoriť školu spolu s našimi deťmi.
Na nás rodičoch je, aby sme podnecovali svoje deti k využívaniu týchto možností a aby sme my sami v plnej miere využívali otvorenosť na komunikáciu a spoluprácu, ktorú nám naša škola ponúka.Ak chceme, aby naše deti školu vnímali ako súčasť ich života a nie ako nutné zlo, nikto iný to za nás neurobí.

Už o pár dní sa začnú zápisy nových prváčikov. Ak sa vás to týka, nehanbite sa pýtať na skúsenosti iných rodičov, najlepšie referencie sú spokojní žiaci a rodičia.

Vybrať školu nie je ľahké. Ale nie je to nemožné. Dobré školy existujú. Možno za niektorými treba kúsok cestovať, ale možno ich máte rovno pod nosom. …a tie najlepšie môžete pomáhať budovať vy sami, podobne ako to robíme my. Za pokus to stojí, lebo kto hľadá nájde a kto sa nevzdáva zvíťazí.

Rada rodičov
RZ pri ZŠ Rozmarínová 1 Komárno