Mix 2020. 03. 06.

Návšteva knižnice – Remeslá spájajú generácie

Tretiaci z Rozmarínky zaujali svojim folklórnym pásmom všetkých prítomných dňa 5.3.2020 na akcii: Remeslá spájajú generácie, ktorú organizovala Knižnica J. Szinnyeiho. Naši žiaci, ktorých svedomito pripravila pani vychovávateľka Martinka Neštinová boli za pekný výkon odmenený veľkým potleskom.

(Mgr. Darina Kučerová)