Mix 2020. 05. 22.

Nemocnica Komárno postupne uvoľňuje opatrenia a minimalizuje covidové lôžka

Dvanásť nemocníc, patriacich do siete AGEL, medzi nimi aj Nemocnica Komárno, v súvislosti s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR postupne uvoľňuje opatrenia, ktoré boli prijaté vzhľadom na pandémiu koronavírusu COVID-19. Nemocnice naplno rozbiehajú plánované operácie, obnovuje sa činnosť ambulancií, ktorých činnosť bola z časti obmedzená a vyčlenené, tzv. covidové lôžka sa minimalizujú, väčšiu časť z nich môžu opäť využívať pacienti na bežných oddeleniach nemocníc.

Od začiatku tohto týždňa začali v Nemocnici Komárno postupne redukovať  tzv. červené zóny s ohľadom na postupný návrat ku poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bez obmedzení. ,,Celkový počet reprofilizovaných covid lôžok bol v našej nemocnici 11. V platnosti ostanú vyčlenené lôžka v počte 7 na 2  oddeleniach na eventuálny príjem pacienta s podozrením na ochorenie COVID-19 alebo potvrdeným prípadom COVID-19. Ďalej na urgentnom príjme ostane k dispozícii červená ambulancia na  ošetrenie podozrivého prípadu. Rovnako ostávame pripravení aj na  pôrod, resp. poskytnutie  zdravotnej starostlivosti tehotným pacientkám s ochorením na COVID-19,“ povedal MUDr. Rudolf  Pelikán , námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť.

,,Celkový počet lôžok, ktoré boli za všetky zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL SK reprofilizované v zmysle nariadenia Ministerstva pre pacientov s COVID- 19, bol takmer 450. V rámci organizačných zmien sa v jednotlivých nemocniciach pre pacientov s koronavírusom vyčlenili buď samostatné pavilóny alebo budovy, podľa toho, ako to umožňovala konkrétna situácia v danom zdravotníckom zariadení. Napríklad v Nemocnici Košice-Šaca to bola klinika liečebnej rehabilitácie, v Levoči  samostatná budova slúžiaca urológii a pod.  Bolo to najlepšie riešenie z epidemiologického hľadiska,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL SK a riaditeľ Nemocnice Košice – Šaca MUDr. Ján Slávik, MBA.

Po rozhodnutí ministerstva zdravotníctva sa tieto tzv. červené, covidové zóny začali v týchto dňoch znovu transformovať na bežné oddelenia, resp. časti oddelení. ,,Naďalej však ponechávame triáž pacientov a ambulancie pre suspektné prípady s COVID-19. Chceme  otvárať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti  postupnými krokmi, aby sme minimalizovali epidemiologické riziko,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ. Za celú sieť AGEL je predpoklad, že minimálna reprofilizácia lôžok potrvá do skončenia mimoriadnej situácie (predpoklad je, že to bude do 15.6.2020). ,,Pokiaľ nedôjde k zrušeniu núdzového stavu, nie je možné úplne otvoriť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Obozretnosť je vždy na mieste,“ dodáva MUDr. Slávik.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)