Kultúra 2017. 04. 05.

Noc s Andersenom 2017 – ,,20 rokov vo vesmíre za jednu noc“

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne sa aj tento rok zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Už piaty rok predchádzalo noci strávenej v škole pravidelné mesačné plnenie rozmanitých úloh na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov. Naši žiaci patrili dňa 31.3. 2017 k tým 10 400 slovenským deťom, ktoré mali túto možnosť a Rozmarínka sa stala jedným z 238 miest, ktoré túto možnosť ponúkli a zorganizovali.

A. Einstein raz povedal: ,,Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“ V tomto duchu boli zaktivizovaní aj naši žiaci, ktorí sa postavili ku každej úlohe svedomito a s príznačným elánom plnili všetky úlohy podmieňujúce účasť na nezabudnuteľnej noci. Noci, kedy v znení témy ,,20 rokov vo vesmíre za jednu noc“, boli odmenení programom plným bádania, pozorovania, hier. V tomto roku dala naša škola 34 žiakom jedinečnú možnosť precestovať vesmír, spoznať nepoznané a objaviť novú planétu, ktorá oslavuje 20. rok svojej existencie.

Hneď pri vchode ich vítal mimozemšťan a sledoval ich originálne kostýmy z vesmíru. Po úvodnom privítaní všetkých mimozemštanov, astronautov a planét sme sa stretli s mimozemšťankou Robinou a naplno si užili vystúpenie Rebelíčat, dokonca sme si s nimi aj zatancovali. Následne sme sa presunuli to telocvične, kde sme plnili náročné úlohy na preverenie zdatnosti kozmonauta vo vesmíre. Zistili sme pri mnohých to, že spoluprácou v tímoch sa nám súťažilo ľahšie. Pochopili sme, že nielen Zem je guľatá. Prešli sme správnym nácvikom dýchania, a tak sme si vedeli veľmi dobre predstaviť, aké náročné je šetriť si kyslík vo vesmíre. Vtipný moment nastal, keď sme obliekali mimozemšťana do rôznych častí odevu. Vedeli ste, že víťazný tím obliekol mimozemšťana do vyše desiatich kusov oblečenia? V neposlednom rade sme splnili skúšky postrehu, fyzickej kondície, skoku, rovnováhy, pristátia…

Konečne sme mohli vzlietnuť. Po skúsenostiach z večera sme vedeli, že ak chceme doraziť do cieľa, musíme sa počúvať, spolupracovať a pomáhať slabším. Po rýchlom občerstvení od sponzora Triples v podobe hamburgerov a šikovných mamičiek sme si obliekli pomyselné skafandre, zhlboka sa nadýchli, spoločne odpočítali štart a vybrali sa v skupinách na rôzne stanovištia poskrývané v tmavých zákutiach Rozmarínky. Postupne sme prešli okolo Slnka a ďalekohľadom sme pozorovali Mesiac zo strechy školy. Na planétach Merkúr a Venuša sme pristávali pomocou Hejneho matematiky – počítali sme vzdialenosti zo Zeme na jednotlivé planéty. Obrovskú skúšku odvahy sme podstúpili na Marse. Tmavý exteriér školy nás sprevádzal pri hľadaní indícií. Zrelaxovali sme na planétach Jupiter a Saturn, kde sme stretli aj Malého princa. Urán a Neptún nás už vítal s novými úlohami, ktoré sa nám podarilo vyriešiť. Zistili sme napríklad, ktorá planéta je najchladnejšia, najvzdialenejšia od Slnka…či na ktorej fúka najsilnejší vietor. Na planéte Pluto sme už nepristáli, pretože sme zistili, že to už nie je možné. Vyrobili sme si však svoju kométu, na ktorú sme si napísali želanie.

Trochu unavení, no spokojní, že sme zvládli orientáciu na planétach sme sa presunuli na našu základňu, kde sme sa opäť občerstvili. Posledná úloha večera však na nás ešte len čakala. Ocitli sme sa na miestach, ktoré vyzerali ako escape room. Až na mieste sme pochopili, že dostať sa z uzavretého priestoru nebude vôbec jednoduché. V tme, len pomocou bateriek sme hľadali náročné indície, aby sme sa vyslobodili. Veru, nejeden z nás sa cítil na chvíľu neisto…
Vrcholom a zároveň posledným signálom, ktorý sme vyslali, bolo zapálenie prskaviek na školskom dvore. Signál, že sme prežili, pochopili a svetielko nádeje a iskry, že o rok sa tu stretneme opäť.
Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne