Mix 2018. 04. 17.

Noc s Andersenom v ZŠ Rozmarínovej

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne sa aj tento rok zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Už šiesty rok predchádzalo noci strávenej v škole pravidelné mesačné plnenie rozmanitých úloh na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov. V podvečer dňa 23.3.2018 sa zišli všetci žiaci vo vysvietenej škole a zahájili ďalší ročník čarovnej noci pod názvom Noc s Andersenom – Noc s dobrou knihou. Tento rok sa niesol v znamení dobročinnosti, dobrovoľnosti, objavovania, darovania a rôznych prekvapení.

Matka Tereza raz povedala: ,,Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“ Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, aký je to pocit urobiť niečo dobré pre druhého človeka bez toho, aby sme očakávali za svoj skutok odmenu? V tomto duchu boli zaktivizovaní aj naši žiaci, ktorí sa postavili ku každej úlohe svedomito a s príznačným elánom plnili všetky úlohy podmieňujúce účasť na nezabudnuteľnej noci. Boli to úlohy, ktoré sa dotýkali dobra, jeho konania a dôsledkov. V tomto roku dala naša škola 37  žiakom jedinečnú možnosť cestovať v rozprávkových, tajomných a fantazijných knižných príbehoch. Žiaci spoznávali silu dobra, pozitívnych vzorov správania prostredníctvom literárnych hrdinov.

Hneď pri vchode vítali pani učiteľky žiakov, ktorí prichádzali do svojej, hoci pre túto noc tak zvláštne inej školy, so svojou kamarátkou knihou. A mali sme aj vzácnu návštevu – zavítal k nám pán Mrkvička (Tibor Hujdič) so svojím jedinečným dramatizovaným čítaním. Vďaka nemu sa tmavými chodbami rozliehal úprimný smiech, ktorý vyplynul z nefalšovaného záujmu o literárny príbeh a silu hovoreného slova. Po jeho čítaní mal každý pocit, že čítane patrí k základným ľudským potrebám, lebo jeho láska ku knihám bola priam nákazlivá.

Po mierne strašidelnom a temnom stretnutí so starou bosorkou, boli žiaci rozdelení do tímov, ktoré postupne vo všetkých známych aj neznámych útrobách Rozmarínky zdolávali zadané úlohy: malá burza kníh, rozprávkové tvorivé dielničky, veľká pátracia akcia, rozlúštenie rozprávkových hádaniek, putovanie z rozprávky do rozprávky, netradičné stavby z kníh.

Zadanie pre túto noc bolo jasné. Priniesť obľúbenú knihu, ktorú už žiaci prečítali. Hoci netušili, že sa s ňou budú musieť rozlúčiť, aby následne získali inú literárnu kamarátku počas burzy kníh, niesli to statočne a len niektorí ju počas náročnej noci neuchránili.

Veľká pátracia akcia, pri ktorej každý tím hľadal po škole skryté obálky a v nich ukryté tie najkrajšie výroky o knihách bola skúškou tímovej spolupráce, pomoci a odvahy, lebo sa po škole pohybovali v tme, len s pomocou bateriek.

Posledná úloha – cesta odvahy, ktorá mala umocniť pocit tajomna, sebapoznania a odvahy čeliť hrozivo pôsobiacim zákutiam doteraz nepoznaných priestorov školy za svetla malých sviečok všetkých presvedčila, že aj tento rok sa oplatilo robiť niečo navyše, prečítať si dobrú knihu, urobiť dobrý skutok…robiť len malé veci s veľkou láskou.