Kultúra 2014. 04. 01.

Nový projekt – Škola vítvarnjeho umeňja

Nový projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne „Škola vítvarnjeho umeňja“ je zameraný na podporu začínajúcich i aktívnych amatérskych výtvarníkov okresu Komárno.

Výtvarníci sa budú stretávať v priestoroch Základnej umeleckej školy v Komárne. Pripravujeme pre nich praktické tvorivé dielne na podporu amatérskej umeleckej tvorby pod odborným dohľadom akademického maliara Jozefa Szilvu. PhDr. Eva Dénesová, historička umenia, má pre účastníkov pripravené odborné prednášky o výtvarnom umení.

Projekt je venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a pocte jeho životu i dielu. Absolventi „Školi vítvarnjeho umeňja“ vydajú spoločný katalóg výtvarných ilustrácií k dielu Ľudovíta Štúra.

výtv 22

(zdroj a foto: ros-komarno.sk)