Mesto 2013. 07. 03.

Obciam a mestám preplatia výdavky za mimoriadne situácie

Komárno patrí medzi obce postihnuté snehovou i povodňovou kalamitou. Vláda sa rozhodla, že výdavky mesta uhradí.

timthumb

Vláda na návrh Ministerstva vnútra (MV) SR uvoľní finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie ako zosuv pôdy, snehová kalamita či problémy s dodávkou pitnej vody. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes schválila vláda SR.

Mestá a obce dostanú spolu 565.207,86 eura. Peniaze pôjdu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. „Finančné prostriedky sa odporúča poukázať do rozpočtovej kapitoly MV SR, ktoré následne zabezpečí ich presun do rozpočtov dotknutých obvodných úradov, miest a obcí v čiastkach podľa verifikácie výdavkov na záchranné práce,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Vláda uhradí výdavky napríklad za zosuv pôdy v meste Košice, snehovú kalamitu v postihnutých obciach na území Obvodných úradov Spišská Nová Ves, Námestovo, Poprad, Žilina, Dolný Kubín, Svidník, Banská Bystrica a Brezno, Stará Ľubovňa, Košice-okolie, Dunajská Streda, Komárno a v obci Vyšná Boca. Rovnako aj výdavky spojené s problémami s dodávkou pitnej vody v obciach Prihradzany, Sútor, Ipeľský Sokolec a v postihnutých obciach na území Obvodného úradu Prešov.